Dödande av originalhandling

Hästen Billie Jean van Gipsy Dream 26-09-1051 har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registrator inom 30 dagar från och med 2017-05-17.

Publicerad i Handlingar