Ansökan om suffix/prefix Siggestorp

Jenny Ellgren ansöker om suffix/prefix Siggetorps
Eventuella protester inlämnas till Sts styrelse senast en månad efter 20170725

Publicerad i Uncategorized