Dödande av originalhandling

Hästen Milly 26-14-1357  har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registrator inom 30 dagar från och med 2017-08-18.

Publicerad i Handlingar