Dödande av originalhandling

Hästen Katinka Light 26-94-0326 har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling.

Ev protester ska inkomma skriftligen till registrator inom 30 dagar från och med 2017-11-30.

Publicerad i Handlingar