Ny kassör

Vid ett extrainkallat styrelsemöte den 2 maj beslutade styrelsen att tillsätta Helena Eliasson som kassör i STS. Helena kommer att så snart det går att sättas in i arbetet. Styrelsen hälsar Helena välkommen!

Publicerad i Styrelsen informerar