STS medlemstidning Tinkertankar

STS medlemstidning Tinkertankar har hittills kommit ut med tre nummer per år. Tidningen har upptagit en stor del av vår budget och samtidigt har vi sett ett sviktande medlemsantal. Pga av detta har vi i styrelsen beslutat att ge ut ett nummer runt årsskiftet och resterande nummer som en digital version som alla medlemmar i STS har tillgång till. Vid eventuella frågor kontakta styrelsen. Med vänlig hälsning Evelina, sekreterare.

Publicerad i Tinkertankar