Valberedningen informerar

Valberedningen informerar.
Inför 2019 finns följande vakanta poster i styrelsen:
Ordförande
2 ledamöter
2 suppleanter
1 revisor
1 revisorsuppleant
3 valberedning

Vi hoppas och jobbar på att några av de som suttit sin tid fortsätter en omgång till, men vi vill ha in namn på alla hugade representanter😊/valberedningen

För att komma i kontakt med valberedningen, maila på valberedning@svenskatinker.se

Publicerad i Valberedningen informerar