Dödande av originalhandling

Hästen Roshine 26-09-1050 har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling.

Ev protester ska inkomma skriftligen till registrator inom 30 dagar från och med 2019-01-10.

Publicerad i Handlingar, Registrator