Ansökan om suffix/prefix

Ansökan om suffix/prefix

Ansökan om suffix/prefix Siggestorps har inkommit.
Eventuella protester inlämnas till Sts styrelse senast 30 dagar efter inläggets datum

Publicerad i Handlingar, Registrator