Viktig information till alla med tinkerhingst eller tinkerpartbreed hingst som betäckt under 2019!

Viktig information till alla med tinkerhingst eller tinkerpartbreed hingst som betäckt under 2019!

Sista datum för redovisning av språngrullor är 30 september!

ALLA betäckningar hingsten gjort skall fyllas i på språngrullan oavsett ras på stoet och oberoende om stoet blivit dräktigt eller ej.

Utdrag ur STS Reglemente Avel 2019:
”3.5.2 SPRÅNGRULLA
Vid betäckningssäsongens slut överförs de uppgifter som krävs från betäckningsrapporterna till en språngrulla. På språngrullan anges samtliga betäckningar oavsett ras, gäller även egen hingst som betäcker egna ston. Språngrullan innehåller betäckningsrapportnummer, namn och registreringsnummer på stoet, ras, ägare, typ av betäckning samt betäckningsdatum. Språngrulla finns att ladda ner från STS hemsida. Språngrullan skickas av hingsthållaren tillsammans med den del av betäckningsrapporten som skall till avelsorganisationen till STS senast den 30 september betäckningsåret. Betäckningar som sker efter 30 september skall rapporteras innan betäckningsårets slut.”

Språngrulla finns att ladda ner här: http://www.svenskatinker.se/…/uploa…/2012/08/sprangrulla.pdf

Språngrullan skickas av hingsthållare/ägare tillsammans med den del av betäckningsrapporten/rapporterna som är avelsorganisationens kopia till STS Registrator.

Publicerad i Uncategorized