Dödande av originalhandling

Hästen Shiregårdens Curly 26-11-1226 har ett förkommet pass och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registrator inom 30 dagar från det datumet inlägget publicerats.

Publicerad i Registrator