Dödande av originalhandling

Hästen Patsy 3 har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registratorn inom 30 dagar 2020-08-26

Publicerad i Registrator