Dldande av originalhandling

Hästen Mörka Skogs Cloetta 26-13-1283  har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registratorn inom 30 dagar från 2021-01-02

Publicerad i Uncategorized