Förnyat medlemskap

Nu är det hög tid att förnya ditt medlemskap i Svenska Tinkerhästsällskapet!

Medlemsavgift:

Medlemsavgiften för enskild medlem är 300 SEK och ger en röst på årsmötet.
Medlemsavgiften för en familj är 400 SEK och ger två röster på årsmötet.

Regler för familjemedlemskap: Med familj menas familjemedlemar bosatta på samma adress. Endast en medlemstidning per upplaga. Oavsett antalet familjemedlemmat har alla rätt att ta del av alla medlemserbjudanden.

Betalning:

Inbetalning före den 30/9 gäller för innevarande år.
Inbetalning efter den 1/10 gäller för sista kvartalet + nästkommande år.

Medlemsavgiften inbetalas på Svenska Tinkerhästsällskapets PlusGiro nr 135 75 34-5

När du betalar in, anger du följande information: Namn, adress, e-postadress och om du betalar in för familj samtliga namn på dem som inbetalningen avser.

Samma information ska du även skicka via e-post till medlem@svenskatinker.se Detta gäller både för nya medlemmar såväl som de som redan är medlemmar. 

Glöm inte att uppdatera dina uppgifter om du byter namn, adress eller e-postadress!

De som är nya medlemmar får sedan ett kuvert hemskickat med lite information om föreningen samt en gåva.

Publicerad i Aktiviteter, Årsmöte, Hemsida, Medlem, Start, Styrelsen informerar