Dödande av Originalhandling – Grace

Hästen Grace 26-05-0426  har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registratorn inom 30 dagar från 2021-06-11

Publicerad i Registrator