Dödande av Originalhandling – Shiregårdens Liam

Hästen Shiregårdens Liam 26-14-1350  har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registratorn inom 30 dagar från 2021-06-03

Publicerad i Registrator