Dödande av originalhandling – Tarzan

Hästen Tarzan 26-02-0244  har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registratorn inom 30 dagar från 2021-08-29

Publicerad i Registrator