Dödande av Originalhandling Romany Kate

Hästen Romany Kate 26-08-1161  har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registratorn inom 30 dagar från 2021-10-05

Publicerad i Registrator