Dödande av originalhandling Cuddy

Hästen Cuddy 26-12-1552  har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registratorn inom 30 dagar från 2021-12-10

Publicerad i Registrator