Dödande av originalhandling Smeagår´ns Mercedes

Hästen Smeagår´ns Mercedes 26-10-1084 har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registratorn inom 30 dagar från 2022-01-26

Publicerad i Registrator