Dödande av originalhandling – Mr:Kollberg af Tuskö

Hästen Mr:Kollberg af Tuskö 26-06-0640 har ett förkommet pass och ansöker därför om dödande av originalhandling.

Ev protester ska inkomma skriftligen till registrator inom 30 dagar från det datumet inlägget publicerats.

Publicerad i Uncategorized