Dödande av originalhandling MS Fantom & Diana

Hästen MS Fantom 26-98-0058 har ett förkommet pass och ansökan om dödande av originalhandling har inkommit.

Hästen Diana 26-02-0057 har ett förkommet pass och ansökan om dödande av originalhandling har inkommit.

Ev protester ska inkomma skriftligen till registrator inom 30 dagar från det datumet inlägget publicerats.

Publicerad i Registrator