20140831 Sommarpremiering Umeå

Proposition för sommarpremiering,
öppen för renrasig tinker registrerad i STS

Var: Hippologum i Umeå
När: Söndagen den 31 augusti
Premieringsförrättare: Elisabeth Ljungstorp

Avgift:

Ston och unghästar 500 kr
Föl 400 kr

Avgiften betalas in på plusgiro 317283-0 eller bankgiro 5575-6365, senast den 1 augusti 2014.

Rabatt: Du som är företagsmedlem i Hushållningssällskapet erhåller 10 % rabatt. Rabatt 50 kr/häst, erhåller hästägare som anmäler två eller fler hästar som är ett år eller äldre. Observera att rabatten inte gäller föl! Rabatterna kan inte kombineras.

  • Din häst måste vara registrerad i Svenska Tinkerhästsällskapet
  • Alla hästar ska identitetskontrolleras via hästpass och chipavläsning på premieringsplatsen.
  • Alla tinkrar som har pass får visas på premieringen. Detta gäller ston, valacker och hingstar. Hästägaren/anmälaren ansvarar för att alla hingstar ett år eller äldre visas i träns av person över 16 år.
  • Inga föl får gå lösa på premieringsplatsen, alla ska gå i grimma och grimskaft eller vara kopplade till mamman.

Frågor:

Birgitta Andersson: 0660-92 246

Helene Skogqvist: helene.skogqvist@hush.se, 070-343 42 54, 0923-121 84

Mer info:

http://hs-nord.hush.se/ (tinkerpremieringen sker i anslutning till detta arrangemang, men inte samtidigt)

Anmälan:

Klicka hör för att ladda hem anmälningsblankett

Blanketten skickas till:

Helene Skogquist
Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB
Morjärvsvägen 4 A
952 34 KALIX