Riks 2015

Proposition riks 2015

Proposition för Svenska Tinkerhästsällskapets Riksutställning 8:e augusti 2015 i Umeå. Utställningen är öppen för tinkerhästar och tinker part breed registrerade i Svenska Tinkerhästsällskapet.

Plats: HIPPOLOGUM UMEÅ (se längre ned på sidan för vägbeskrivning!)
Datum: 8:e augusti 2015
Tid: Första start 08:00
Domare: Anders Thorell

rikskatalog 2015

Riksutställning 2015 i Umeå resultat

Anmälningsformulär hittar du längst ner på sidan.
Hästens pass skall medtagas för ID-kontroll

KLASSER
Klassernas ordning kan komma att ändras beroende på antal deltagare, och klasser med få deltagare kan komma att slås ihop som anses lämpligt. Katalog kommer skickas ut per mail ca. två veckor innan utställningen. Där framgår turordning och startnummer. Hästägare ser till att medtaga två nummerbrickor för startnummer att fästa på träns/grimma.
Utställningen arrangeras i samarbete med Sveriges Shetlandssällskap, och vi kommer tävla om BIS (Best In Show).

STOKLASSER
Klass 1a: Sto med föl
Klass1b: Föl fött 2015
Klass 2: 1 år
Klass 3: 2 år
Klass 4: 3 år
Klass 5: 4-6 år utan föl
Klass 6: 7-8 år utan föl
Klass 7: 9 och äldre utan föl

VALACKKLASSER
Klass 8: 1 år
Klass 9: 2 år
Klass 10: 3år
Klass 11: 4 år och äldre

HINGSTKLASSER
Klass 12: 1 år
Klass 13: 2 år
Klass 14: 3 år
Klass 15 a: 4-6 år ej godkända
Klass 15 b: 4-6 år godkända
Klass 16 a: 7-8 år ej godkända
Klass 16 b: 7-8 år godkända
Klass 17 a: 9 år och äldre ej godkända
Klass 17 b: 9 år och äldre godkända

TINKER PART BREED-KLASS
Klass 18: Tinker part breed (får en generell exteriörbedömning och kan ej bli BIS/BIM)

AVELSVÄRDERING STO
Klass 19: 3 år
Klass 20: 4 år och äldre

AVKOMMEKLASSER
Klass 21: Avkommeklass stamboksförda ston åtföljda av minst tre avkommor. Avkommorna skall vara anmälda och visade på utställningen under eget nummer.
Klass 22: Avkommeklass stamboksförda hingstar; åtföljda av minst tre avkommor. Avkommorna skall vara anmälda och visade på utställningen under eget nummer.

Avkommeklasserna är fria för alla deltagare och kräver ingen extra anmälning. Föreldradjuret behöver inte ha visats på utställningen under eget nummer. Vid färre än två anmälda föräldradjur totalt slås klassen ihop. Minst två deltagande föräldradjur totalt krävs för att klassen skall genomföras.

Anmälningsavgift häst född 2014 eller äldre: 400:-
Anmälningsavgift för föl födda 2015: 200:-

Boxhyra dygn på anläggningen (inkl. en bal spån) betalas ihop med anmälan: 350:-
Efteranmälningsavgift (per häst utöver ordinarie avgift enligt ovan): 500:-

Sista ordinarie anmälningsdag är 10 juli 2015
Efteranmälan till och med 20 juli 2015
Alla avgifter skall vara STS tillhanda senast 22 juli 2015
Plusgiro-nummer; 135 7534-5

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Säkerhetsbestämmelser för utställningen

 

 • Hästägarförsäkran lämnas till platsansvarig innan häst lastas ur. ((klicka här för att ladda hem hästägarförsäkran))

 • Åldersgräns för visning av hingst är 16år, 13 år för visning av övriga.

 • Häst som skall hanteras av person under 18 år skall alltid ha en ansvarig vuxen närvarande på utställningsplatsen.

 • Alla hästar bär träns med bett utanför box och transport. (gäller ej föl och åringar) samt till detta tyglar eller hingstkedja med grimskaft.

 • Hingst fr o m 3 år visas i första hand med hingstkedja.

 • Hästen skall bära för uppgiften avsedd och väl anpassad utrustning samt vara tillräckligt förberedd för det man kräver av den.

 • Alla som visar häst i ridhuset, sitter till häst eller i vagn efter häst skall bära hjälm samt heltäckande skor. Kravet gäller hela tiden utställningen är öppen, dvs från det att ekipaget anlänt till dess att man lämnar platsen.

 • Domare äger rätt att visa ut ekipage som på något vis anses vara en säkerhetsrisk.

 Ekipage som avvisats från utställningsplatsen äger ej rätt till återbetalning eller ersättning på annat vis, och deltar ej heller i konkurrensen.

 

Tänk på detta

 • Säkerhetsbestämmelserna ovan finns för din, din hästs och andras säkerhet och är till för att följas.

 • Din häst skall vara tillräckligt miljötränad för att inte vara en säkerhetsrisk för sig själv, den som visar eller annan häst/människa.

 • En utställningsplats är en stressig miljö med många nya intryck och främmande hästar. Även om din häst (och särskilt hingst) är snäll hemma är det inte samma sak i en miljö där det vistas hingstar tillsammans med ston som kanske brunstar, och farliga konkurrenssituationer kan uppstå om man inte är försiktig.

 • Ett spö är ett enkelt och bra säkerhetshjälpmedel, särskilt vid visning av hingst, även om du aldrig behövt ett tidigare.

 • Se till att all utrustning är hel och tål de påfrestningar som kan uppstå. Ha med extra utrustning (t ex grimma och träns om något går sönder)

 • Om du lämnar hästen ensam skall du se till att den står säkert, utan risk att kunna ta sig lös eller skada sig själv eller andra. Du får aldrig lämna hästen i en frånkopplad transport!!

 • Sist men inte minst: Även om din häst är snäll och säker i hanteringen kanska någon annan inte beter sig lika bra. Håll avstånd och försök hela tiden att läsa av båda din häst och det runt omkring!

 Dispens kan sökas hos STS styrelsen innan arrangemangets början. Maila dispensansökan tillsammans med tydlig motivation till; Sekreterare@svenskatinker.se
Dispensansökan skall vara inne senast den 25 Juli 2015 för att behandlas.

_____________________________________________________________________________________________________________

PLANERING FÖR HELGEN

Fredag 7 augusti: du som planerar att anlända under fredagen kontaktar Anette Bergström, Shiregården på 076-311-1912
Glöm ej att hästägarförsäkran skall inlämnas innan urlastning!
Lördag 8 augusti: Första start planeras till 08:00.

Mat under utställningsdagen; anläggningens kafeteria kommer vara öppen under lördagen.
Boende: rekommenderas vandrarhem – Forslunda naturbruksgymnasium ligger granne med hippologum. Nydala camping. Önskar ni bo på hotell, finns Umeå hotell.
Vi får även bo på parkeringen med husbilar/lastbilar.

Hitta till utställningen;
Hippologum-
Forslunda 9, 905 91 UMEÅ

Från norr: Kör rakt fram i två rondeller, i den tredje rondellen följ väg E12, vid första rondellen sväng höger (du är nu på väg 363 mot sorsele) Hippologum ligger efter ca 1 km på vänster sida efter Forslunda gymnasiet.
Från söder: Över älven förbi fyra trafikljus, sväng höger ner från viadukten, fortsätt på väg 363 mot sorsele, efter 5 km ligger hippologum på vänster sida.

GPS koordinater;
Latitud: 63*52´9.8″N
Longitud: 20*11`40.39″O

Parkering
Hästsläp parkeras enl anvisning till höger om stallet/medlemsmanegen och på stallets baksida, bakom foderladorna mot hagarna (inte vid ridbanorna eller utanför gäststallarna).

 Frågor?
Kontakt; Anette Bergström: 076-311-1912

 

Anmälan Riks 2016


Anmäles till klass (sto och föl anmäles varsin gång, tinker part breed i klass 18):
Klass
För sto som är anmäld till avelsvärdering (klass 19 eller 20) önskas bruksprov JaNej

Hästens namn*
Född*
Registreringsnummer*
(lämna tomt för föl som saknar registreringsnr)
Kön*
StoHingstValack
Faders namn och regnr
Moders namn och regnr
Farfars namn och regnr
Morfar namn och regnr
Farmor namn och regnr
Mormors namn och regnr
Avkommeförteckning, sto. Ange årtal, kön, namn, regnr och faderns namn o regnr.
Avkomma 1
Avkomma 2
Avkomma 3
Avkomma 4
Avkomma 5

Ägares namn o ort (anges endast om ägare är annan än anmälare)
Boxplats önskas på anläggningen
NejFre-lör (400 kr/dygn)Lör-sön (400 kr/dygn)Fre-sön (400 kr/dygn)
Uppfödares namn
Uppfödares ort och/eller land
Meddelande eller fråga:
Kortfattad info för vår speaker att läsa upp:
Ditt namn*
Gatuadress, postnr och postort*
Ditt mobilnummer*
Din e-postadress*