Proposition riks 2014

 

Proposition för Svenska Tinkerhästsällskapets riksutställning 2 Augusti 2014 i Sala
Utställningen är öppen för tinkerhästar och tinker part breed registrerade i Svenska Tinkerhästsällskapet.

Plats: Salaortens Ryttarförening, Sala (se längre ner på sidan för vägbeskrivning)
Datum: 2 augusti 2014
Tid: Första start kl 9.00
Domare: Elisabeth Ljungstorp och Cecilia Kallander
Anmälan: Gå till anmälningsformuläret

Hästens pass skall medtagas för id-kontroll.


Klicka här för att ladda hem hästägarförsäkran.


Klasser

Klassernas ordning kan komma att ändras beroende på antal deltagare, och klasser med få deltagare kan komma att slås ihop som anses lämpligt. Katalog kommer skickas ut per mail ca 2 veckor innan utställningen, där framgår turorning och startnummer. Hästägare ser till att medtaga två nummerbrickor för startnummer att fästa på träns/grimma.

Stoklasser
Klass 1a Sto med föl
Klass 1b
Föl fött 2014
Klass 2
1 år
Klass 3
2 år
Klass 4
3 år
Klass 5
4-6 år utan föl
Klass 6
7-8 år utan föl
Klass 7
9 år och äldre utan föl

Valackklasser
Klass 8 1 år
Klass 9
2 år
Klass 10
3 år
Klass 11
4 år och äldre

Hingstklasser
Klass 12 1 år
Klass 13
2 år
Klass 14
3 år
Klass 15a
4-6 år ej, godkända
Klass 15b
4-6 år, godkända
Klass 16a
7-8 år, ej godkända
Klass 16b
7-8 år, godkända
Klass 17a
9 år och äldre, ej godkända
Klass 17b
9 år och äldre, godkända

Tinker Part Breed-klass
Klass 18
Tinker Part Breed(får en generell exteriörbedömning och kan ej bli BIS/BIM)

Avelsvärdering ston
Klass 19 3 år
Klass 20
4 år och äldre

Avkommeklasser
21. Avkommeklass stambokförda ston, åtföljda av minst tre avkommor. Avkommorna skall vara anmälda och visade på utställningen under eget nummer.
22. Avkommeklass stambokförda hingstar, åtföljda av minst tre avkommor. Avkommorna skall vara anmälda och visade på utställningen under eget nummer.

Avkommeklasserna är fria för alla deltagare och kräver ingen extra anmälning. Föräldradjuret behöver inte ha visats på utställningen under eget nummer. Vid färre än två anmälda föräldradjur totalt slås klassen ihop. Minst två deltagande föräldradjur totalt krävs för att klassen ska genomföras.


Anmälningsavgift häst född 2013 eller äldre 400:-
Anmälningsavgift för föl födda 2014 200:-
Boxhyra dygn på anläggning (inkl. en bal spån) betalas ihop med anmälan 350:-
Boxhyra dygn utanför anläggning (exkl strö) betalas till stallägaren, ej STS 200:-
Efteranmälningsavgift (per häst utöver ordinarie avgift enligt ovan) 500:-

 

Sista ordinarie anmälningsdag är 2014-07-01
Efteranmälan till och med 2014-07-10.
Alla avgifter skall vara STS tillhanda senast 2014-07-12 (gäller även efteranmälan).

Plusgiro-nummer 135 7534-5

Gå till anmälningsformuläret


 Säkerhetsbestämmelser för utställningen

 • Hästägarförsäkran lämnas till platsansvarig innan häst lastas ur. Klicka här för att ladda hem hästägarförsäkran.
 • Åldersgräns för visning av hingst är 16 år, 13 år för visning av övriga. Häst som hanteras av person under 18 år skall alltid ha en ansvarig vuxen närvarande på utställningsplatsen.
 • Alla hästar bär träns med bett utanför box och transport (gäller ej föl och åringar), samt till detta tyglar eller hingstkedja med grimskaft. Hingst fr o m 3 år visas i första hand med hingstkedja.
 • Hästen skall bära för uppgiften avsedd och väl anpassad utrustning samt vara tillräckligt förberedd för det man kräver av den.
 • Alla som visar häst i ridhuset, sitter till häst eller i vagn efter häst på utställningsområdet skall bära hjälm samt heltäckande skor. Kravet gäller under hela tiden utställningen är öppet (dvs från det att ekipaget anlänt tills dess att man lämnat platsen).
 • Domare äger rätt att visa ut ekipage som på något vis anses vara en säkerhetsrisk.

Ekipage som avvisats från utställningsplatsen äger ej rätt till återbetalning eller ersättning på annat vis, och deltar ej heller i konkurrensen.

Tänk på detta:

 • Säkerhetsbestämmelserna ovan finns för din, din hästs och andras säkerhet och är till för att följas.
 • Din häst ska vara tillräckligt miljötränad för att inte vara en säkerhetsrisk för sig själv, den som visar eller annan häst/människa.
 • En utställningsplats är en stressig miljö med många nya intryck och främmande hästar. Även om din häst (och särskilt hingst) är snäll hemma är det inte samma sak i en miljö där det vistas hingstar tillsammans med ston som kanske brunstar, och farliga konkurrenssituationer kan uppstå om man inte är försiktig.
 • Ett spö är ett enkelt och bra säkerhetshjälpmedel, särskilt vid visning av hingst, även om du aldrig behövt ett tidigare.
 • Se till att all utrustning är hel och tål de påfrestningar som kan uppstå. Ha med extra utrustning (t ex grimma och träns) om något går sönder.
 • Om du lämnar hästen ensam ska du se till att den står säkert, utan risk att kunna ta sig lös eller skada sig själv eller andra. Du får aldrig lämna hästen i en frånkopplad transport!
 • Sist men inte minst: Även om din häst är snäll och säker i hanteringen kanske någon annan inte beter sig lika bra. Håll avstånd och försök hela tiden att läsa av både din häst och de runt omkring!

Dispens kan sökas hos STS styrelse innan arrangemangets början. Maila dispensansökan tillsammans med tydlig motivation till sekreterare@svenskatinker.se Dispensansökan ska vara inne senast 15 juli 2014 för att behandlas.


Planering för helgen

Fredag 1 augusti

De som planerar att anlända under fredagen och har boxplats på anläggningen meddelar detta till ansvarig (vem detta är kommer meddelas i välkomstbrev som kommer strax innan utställningen äger rum) som tar emot efter överenskommelse. Glöm ej att hästägarförsäkran ska överlämnas innan urlastning.

Lördag 2 augusti

Första start planeras till kl 9. Preliminärt program kommer meddelas när katalogen är färdig, ca 2v innan utställningen.

Söndag 3 augusti

Senast kl 11 skall boxarna på anläggningen vara rengjorda och färdiga för inspektion.


Hitta till utställningsplatsen:

Salaortens RF
Vallby Ryttargård 100
73391 Sala
Klicka här för att se platsen på hitta.se

Från Västerås-hållet:
Kör väg 56 mot Sala. I den stora rondellen (med vita stenar i mitten) strax innan Sala, ta höger (även väg 56 svänger höger, så följ den). I nästa rondell, ta vänster och följ väg 56. Efter ca 1 km, kör rakt igenom nästa rondell och ca 150 meter efter den vid en järnvägsövergång står det skyltat Ryttargården på en vit skylt som pekar höger. Följ vägen drygt 1 km till, sedan syns Ryttargården med en stor ljusrosa byggnad på vänster sida.

Från Uppsala-hållet:
Kör väg 72 västerut genom Heby och Morgongåva till Sala. Ca 2 km innan staden står det skyltat höger över järnvägen mot Ryttargården. Kör över järnvägen, ta sedan vänster i t-korsningen och strax syns Ryttargården på höger sida.
Om ni missar avfarten, kör ett par km till tills ni kommer till en rondell direkt efter en viadukt. Ta första höger i rondellen. Ca 150 meter efter den vid en järnvägsövergång står det skyltat Ryttargården på en vit skylt som pekar höger. Följ vägen drygt 1 km till, sedan syns Ryttargården med en stor ljusrosa byggnad på vänster sida.

Från Gävle-hållet:
Kör väg 56 söderut genom Tärnsjö, Heby och Morgongåva till Sala. Ca 2 km innan staden står det skyltat höger över järnvägen mot Ryttargården. Kör över järnvägen, ta sedan vänster i t-korsningen och strax syns Ryttargården på höger sida.
Om ni missar avfarten, kör ett par km till tills ni kommer till en rondell direkt efter en viadukt. Ta första höger i rondellen. Ca 150 meter efter den vid en järnvägsövergång står det skyltat Ryttargården på en vit skylt som pekar höger. Följ vägen drygt 1 km till, sedan syns Ryttargården med en stor ljusrosa byggnad på vänster sida.

Från Borlänge/Avesta-hållet:
Kör väg 70 söderut. När ni kommer in i Sala vid den stora rondellen vid Ica Åkrahallen (inte den lilla ca 100 m innan som endast leder in på en parkering), kör vänster och följ vägen i en båge ca 1,5-2 km tills ni kommer till en större järnvägsövergång på vänster sida, där det står skyltat Ryttargården. Följ vägen drygt 1 km till, sedan syns Ryttargården med en stor ljusrosa byggnad på vänster sida.


Uppstallning

Hästägarna ansvarar själva för utfodring, vattning etc. Medtag vattenhink och foder som räcker för vistelsen.

 • På anläggningen finns 18 uteboxar att tillgå. Långväga resenärer har förtur, därefter sto med föl, hingstar och sedan övriga. En spånbal ingår i boxavgiften, mer strö finns att köpa om så önskas. Varje användare tömmer sin box, lämnas boxen ostädad vid avfärd faktureras hästägaren en avgift om 600 kr för städning av box utöver ordinarie boxavgift. Avgift för dessa boxar betalas ihop med anmälningsavgiften.
  Pris: 350 kr/box/natt (en spånbal ingår)
 • Några km från anläggningen har vi bokat ett antal boxar (6 st fullstora, 3 st lämpliga för ponny/unghäst). Dessa boxar bokas genom oss, sedan förmedlar vi kontakt och avgiften betalas kontant till stallägaren.
  Pris: 200 kr/box/natt (halm kan köpas på plats)

Boende

Klicka här för att se på Sala Turistbyrås information om boende i Sala


Mat under utställningsdagen

Anläggningens cafeteria kommer vara öppen under lördagens evenemang i SORF:s regi. Man kan köpa enklare varm mat samt smörgåsar, godis, dricka etc.


Frågor

Vid frågor:
Johanna 070-3356400, johanna.funkquist@gmail.com
Tessan: 070-6846380, tessan6680@hotmail.com