Att visa häst

Här får du veta hur en visning samt bedömning går till enligt vår moderstambok.

Att visa häst