Riksutställning Svenljunga 2018

Klass 2 Sto 1-2 år

Klass 3 Sto 3 år och äldre

Klass 4, Valack 1-2 år

Klass 5, Valack 3 år och äldre

Klass 7, Hingst 3 år och äldre