Författare: Linnea Nordin

Dödande av originalhandling – Hednaheims Miller

Hästen Hednaheims Miller X26-18-0043 har ett förkommet pass och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registrator inom 30 dagar från det datumet inlägget publicerats.

Publicerad i Uncategorized

Dödande av originalhandling Dennix

Hästen Dennix X26-16-0023 har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registratorn inom 30 dagar från 2022-04-13.

Publicerad i Registrator

Avelsvärdering/Exteriörbedömning Björklinge 2022

Avelsvärdering/Exteriörbedömning 23 April 2022 Klicka på länken nedan för mer information och för att komma till anmälan Avelsvärdering & Exteriörbedömning Björklinge 2022 – Svenska Tinkerhästsällskapet

Publicerad i Uncategorized

Dödande av originalhandling Smeagår´ns Mercedes

Hästen Smeagår´ns Mercedes 26-10-1084 har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registratorn inom 30 dagar från 2022-01-26

Publicerad i Registrator

Dödande av originalhandling Mr Tinker

Hästen MR Tinker 26-96-0346  har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registratorn inom 30 dagar från 2022-01-19

Publicerad i Registrator