Författare: Linnea Nordin

Hubertusjakt 2020

Hubertusjakt 2020

Publicerad i Uncategorized

Språngrullor 2020

Viktig information till alla med tinkerhingst eller tinkerpartbreed hingst som betäckt under 2020! Sista datum för redovisning av språngrullor är 30 september! ALLA betäckningar hingsten gjort skall fyllas i på språngrullan oavsett ras på stoet och oberoende om stoet blivit

Publicerad i Registrator

Dödande av originalhandling

Hästen Patsy 3 har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registratorn inom 30 dagar 2020-08-26

Publicerad i Registrator

Kurs för Maria Johansson i Dressyr, WE & Bågskytte

Den 27 september 2020 anordnar Svenska Tinkerhästsällskapet en kurs för Maria Johansson i Dressyr, WE & Bågskytte. Klicka härför att komma till Inbjudan och information.

Publicerad i Aktiviteter

Aktivitetsdag på Tiddy River Ranch i Björketorp

Den 29 augusti 2020 anordnar Svenska Tinkerhästsällskapet en Aktivitetsdag på Tiddy River Ranch i Björketorp. Klicka härför att komma till Inbjudan och information.

Publicerad i Aktiviteter