Avelsgodkända Hingstar 2023

Lista över alla röntgade hingsta

En godkänd hingst är inte alltid samma sak som en avelsgodkänd rekommenderad hingst. STS rekommenderar endast avelsgodkända hingstar som har alla dokumentation och åtaganden från föregående säsong iordning.
Listan rensas inför varje avelssäsong, och hingstarna syns återigen när kraven uppfylls i sin helhet igen. Genom att välja en rekommenderad hingst bidrar du till seriös tinkeravel.

Notera att innan betäckning ska hingstägaren ha betalt in hingstlicens för innevarande år, när betalningen mottagits sv STS skickas ett bevis ut som styrker detta.

Kraven för att va rekommenderad Tinkeringst i STS är följande:

  • Klinikbesiktigad utan anmärkning.
  • Blodtypad eller DNA- testad.
  • Visad och godkänd enligt de regler som fanns vid premieringstillfället.
  • Att hingst ej nedärver eller själv har känd kasserande defekt enligt SJVF 2019:31.
  • Hingst ska vara stambokförd.

Från föregående betäckningssäsong skall detta vara färdigt:

  • Korrekt förda språngrullor.
  • Korrekt betald betäckningslicens
  • Korrekt betalda stoavgifter

Hingstens Individklass baseras på egna meriter och Avelsvärdeklass baseras på avkommornas meriter.
Det finns fem Individklasser: AB, B, G1, G2 och C samt fem Avelsvärdesklasser: AB, A, Elit, Superelit och D.
Vill du läsa mer om de olika avelsvärdeklasserna kan du göra det i Reglementet.

Dessa hingstar är klara för avel och har all dokumentation godkänd:


Boycey – Cob Model

Stambok: BRH 26041260
Född: 2004
Färg: Svartskäck
Mkh: 150cm
Skena: 29cm
e. Ruby Sky´s Bear    u. okänd

Individklass AB
Avelsvärdesklass A

Övrigt: Internationellt Avelsgodkänd, Cob MODEL

Ägare: Linnea Nordin
E-post: neanordin89@gmail.com
Hemsida: www.gypsycobsweden.com


Chewejo

Stambok: RH2 26020337
Född: 2002
Färg: Mörkbrunskäck
Mkh: 145cm
Skena: -cm
e. Sultan   u. Blomman GSIII-31

Individklass C
Avelsvärdesklass A

Övrigt: Internationellt Avelsgodkänd

Ägare: Birgitta Nordling
Adress: Svartan, Ulvseke, Björklinge
Tfn: 018-356 108


De Ville´s Bumblebee

Sambok: BRH 26141434
Född: 2014
Färg: Cremello
Mkh: 139m
Skena: 24cm
e. Shadow   u. Rose´s Alice

Individklass B
Avelsvärdesklass AB

Övrigt: Nationellt Avelsgodkänd

Ägare: Birgitta Andersson
Adress: Östansjö 138, 895 95 Mellansel
Tfn: 070-306 41 69 Epost57bian12@gmail.com


Delboy

Sambok: BRH 26101267
Född: 2010
Färg: Gulbrunskäck
Mkh: 145cm
Skena: 25cm
e. Sancler Tobie   u. Miss Delany

Individklass C
Avelsvärdesklass AB

Övrigt: Nationellt Avelsgodkänd

Ägare: Birgitta Andersson
Adress: Östansjö 138, 895 95 Mellansel
Tfn: 070-306 41 69 Epost57bian12@gmail.com


Ers Exellent Ebony White

Stambok: RH2 26111175
Född: 2011
Färg: Svartskäck
Mkh: 153cm
Skena: 23cm
e. Sultan   u. Black BEss

Individklass B
Avelsvärdesklass AB

Övrigt: Nationellt Avelsgodkänd

Ägare: Birgitta Andersson
Adress: Östansjö 138, 895 95 Mellansel
Tfn: 070-306 41 69 Epost57bian12@gmail.com


Firecracker du Vallon

Stambok: BRH26151627
Född: 2015
Färg: Silversvartskäck
Mkh: 142,5cm
Skena: 22,5cm
e. Chance du Vallon   u. Aphrodite du Vallon

Individklass B
Avelsvärdesklass AB

Övrigt: Nationellt Avelsgodkänd

Ägare: Shiregården/Anette Bergström
Adress: 
Pl 85 Djäkneboda, 915 97 Bygdeå, Tfn: 0763–111912
E-post:
 info@shire.nu Hemsida: www.shire.nu


Lennys Boy – Cob Model

Stambok: BRH 26061372
Född: 2006
Färg: Strawberryroan
Mkh: 150cm
Skena: 25cm
e. Lenny’s Horse    u. Vines Mare

Individklass AB
Avelsvärdesklass AB

Övrigt: Internationellt Avelsgodkänd, Cob MODEL

Ägare: Bengt & Linda Nordin
Tfn: 070-645 45 69 E-postgypsycobsweden@gmail.com
Hemsida: www.gypsycobsweden.com


Little Big Mackenzie

Stambok:
Född: 2020
Färg: Gulbrunskäck
Mkh: 144cm
Skena: cm
e. Little Big Bob BRH   u. JT Blazing Lass of Brackenhill BRS

Individklass –
Avelsvärdesklass –

Övrigt: Tillfälligt nationellt Avelsgodkänd

Ägare: Bodil Blomberg
Adress: Nämndemansvägen 3, 791 61 Falun
Tfn: 073-939 45 00


Mr. Murphy of Sunshine

Stambok: BRH 26040736
Född: 2004
Färg: Svartskäck
Mkh: 145cm
Skena: 24cm
e. Mephisto HB1    u. Nanny HStB

Individklass C
Avelsvärdesklass A

Övrigt: Internationellt Avelsgodkänd

Ägare: Bengt & Linda Nordin
Tfn: 070-645 45 69 E-postgypsycobsweden@gmail.com
Hemsida: www.gypsycobsweden.com


Nolbackens Gabriel

Sambok: RH1 26101107
Född: 2010
Färg: Brun
Mkh: 156cm
Skena: 26cm
e. Chewejo RH2   u. Nolbackens Ronja Mi BRS

Individklass C
Avelsvärdesklass AB

Övrigt: Nationellt Avelsgodkänd

Ägare: Birgitta Andersson
Adress: Östansjö 138, 895 95 Mellansel
Tfn: 070-306 41 69 Epost57bian12@gmail.com


Shakespeare

Stambok: BRH 26040735
Född: 2004
Färg: Brunskäck
Mkh: 150cm
Skena: 25cm
e. Simon of Sunshine TFH26    u. Morgan le Fay HStB

Individklass B
Avelsvärdesklass AB

Övrigt: Internationellt Avelsgodkänd

Ägare: Bengt & Linda Nordin
Tfn: 070-645 45 69 E-postgypsycobsweden@gmail.com
Hemsida: www.gypsycobsweden.com


Shiregårdens Philipe

Stambok: RH1 26101116
Född: 2010
Färg: Svartskäck
Mkh: 147cm
Skena: 25cm
e. Limeric Boy BRH   u. Gypsy I BRS

Individklass C
Avelsvärdesklass –

Övrigt: Nationellt Avelsgodkänd

Ägare: Shiregården/Anette Bergström
Adress: 
Pl 85 Djäkneboda, 915 97 Bygdeå, Tfn: 0763–111912
E-post:
 info@shire.nu Hemsida: www.shire.nu


ITS Rafferty
Little Big Bob
Shakespeare van de Tukker

 

 

Hingstar tagna ur avel eller ej rekommenderad pga utebliven dokumentation

Armano van Gelinden BRH (Kastrerad)
Clononeen Gangster BRH (Avliden)
Clononeen Wren Boy BRH (Kastrerad)
Dearg son of Dagda BRH (Avliden)
Gypsy Castle Junior Guvernor BRH (Avliden)
ITS O´Shea BRH (PSSM1)
Jody’s Boy BRH
John Boy (Kasserad)
JT Fox Cub of Brackenhill (Kastrerad)
Life in Harmony BRH (Kastrerad)
Limeric Boy BRH
Little Big McDreamy RH1 (Kastrerad)
Lucius (Utebliven dokumentation)
Matthew RH1
Mörka Skogs Calle W Boy RH1 (Kastrerad)
Mörka Skogs Snow-Spot RH1 (Kastrerad)
Mörka Skogs Ten-Pee RH1 (Kastrerad)
Mörka Skogs Thintoo RH1 (PSSM1, Kastrerad)
Nordenhuse’s Bebbelino BRH (Kastrerad)
Pitou van de Bonte Parels (Exporterad)
Prince Romany BRH (Utebliven dokumentation)
Raven van Gipsy Spirit (PSSM1)
Ricochet BRH (Avliden)
Romany King of Heyer RH1 (Kastrerad)
Shavo van de Bonte Parels (Kastrerad)
Stef (Avliden)
Timothy BRH (Avliden)
Winston Light BRH(Utebliven dokumentation)