Avelsgodkända Hingstar 2019

Lista över alla röntgade hingsta

En godkänd hingst är inte alltid samma sak som en avelsgodkänd rekommenderad hingst. STS rekommenderar endast avelsgodkända hingstar som har alla dokumentation och åtaganden från föregående säsong iordning.
Listan rensas inför varje avelssäsong, och hingstarna syns återigen när kraven uppfylls i sin helhet igen. Genom att välja en rekommenderad hingst bidrar du till seriös tinkeravel.

Notera att innan betäckning ska hingstägaren ha betalt in hingstlicens för innevarande år, när betalningen mottagits sv STS skickas ett bevis ut som styrker detta.

Kraven för att va rekommenderad Tinkeringst i STS är följande:

  • Klinikbesiktigad utan anmärkning.
  • Blodtypad eller DNA- testad.
  • Visad och godkänd enligt de regler som fanns vid premieringstillfället.
  • Att hingst ej nedärver eller själv har känd kasserande defekt enligt SJVF 2019:31.
  • Hingst ska vara stambokförd.

Från föregående betäckningssäsong skall detta vara färdigt:

  • Korrekt förda språngrullor.
  • Korrekt betald betäckningslicens
  • Korrekt betalda stoavgifter

Hingstens Individklass baseras på egna meriter och Avelsvärdeklass baseras på avkommornas meriter.
Det finns fem Individklasser: AB, B, G1, G2 och C samt fyra Avelsvärdesklasser: A, Elit, Superelit och G.
Vill du läsa mer om de olika avelsvärdeklasserna kan du göra det i Reglementet.

Dessa hingstar är klara för avel och har all dokumentation godkänd:


Boycey GSIII 19, TFH 41, STAR + MODEL

Reg nr: 26-04-1260
Född: 2004
Färg: Svartskäck
Mkh: 150cm
Skena: 29cm
e. Ruby Sky´s Bear
u. okänd
Uppfödare: okänd, Storbritannien

Ägare: Linnea Nordin
E-post: neanordin89@gmail.com
Hemsida: www.gypsycobsweden.com


Chewejo GSIII 4

Reg nr: 26-02-0337
Född: 2002
Färg: Mörkbrunskäck
Mkh: 145cm
Skena: -cm
e. Sultan
u. Blomman GSIII-31
Uppfödare: Anette Moe, Sverige

Ägare: Birgitta Nordling
Adress: Svartan, Ulvseke, Björklinge
Tfn: 018-356 108


Dearg son of Dagda GSIII 12

Reg nr: 26-06-0945
Född: 2006
Färg: Svartskäck
Mkh: 160cm
Skena: 26cm
e. De Dagda fra Bakholm TFH12
u. Fiona
Uppfödare: John L Thomsen, Danmark

Ägare: Shiregården/Anette Bergström
Adress: Pl 85 Djäkneboda, 915 97 Bygdeå
Tfn: 0763–111912
E-postinfo@shire.nu
Hemsidawww.shire.nu


Delboy GSIII 22

Reg nr: 26-10-1267
Född: 2010
Färg: Gulbrunskäck
Mkh: 145cm
Skena: 25cm
e. Sancler Tobie
u. Miss Delany
Uppfödare: Mike Silcox, Storbritannien

Ägare: Birgitta Andersson
Adress: Östansjö 138, 895 95 Mellansel
Tfn: 070-306 41 69
Hemsidawww.nolbacken.se


Lennys Boy GSIII 23, STAR + MODEL

Reg nr: 26-06-1372
Född: 2006
Färg: Strawberryroan
Mkh: 150cm
Skena: 25cm
e. Lenny´s Horse
u. Vines Mare
Uppfödare: Keith Brandon, Storbritannien

Ägare: Bengt & Linda Nordin
Tfn: 070-645 45 69
E-postgypsycobsweden@gmail.com
Hemsida: www.gypsycobsweden.com


Limeric Boy GSIII 9

Reg nr: 26-97-0390
Född: 1997
Färg: Brunskäck
Mkh: 148cm
Skena: -cm
e. okänd
u. okänd
Uppfödare: okänd, Danmark

Ägare: Shiregården/Anette Bergström
Adress: Pl 85 Djäkneboda, 915 97 Bygdeå
Tfn: 0763–111912
E-postinfo@shire.nu
Hemsidawww.shire.nu


Little Big Bob GSIII 17

Reg nr: 26-03-0696
Född: 2003
Färg: Rödskäck
Mkh: 151cm
Skena: 25cm
e. okänd
u. okänd
Uppfödare: okänd

Ägare: Terese Laurent och Staffan Tomberg
Adress: Åsängen 1, 645 91 Strängnäs
Tfn: 0723-541654
E-post: terese.laurent@djurgymnasiet.com


Mr. Murphy of Sunshine GSIII 7

Reg nr: 26-04-0736
Född: 2004
Färg: Svartskäck
Mkh: 145cm
Skena: 24cm
e. Mephisto
u. Nanny
Uppfödare: Constanze Sonnenschine, Tyskland

Ägare: Bengt & Linda Nordin
Tfn: 070-645 45 69
E-postgypsycobsweden@gmail.com
Hemsida: www.gypsycobsweden.com


Nolbackens Gabriel GSII 6

Reg nr: 26-10-1107
Född: 2010
Färg: Brun
Mkh: 156cm
Skena: 26cm
e. Chewejo GSIII 4
u. Nolbackens Ronja Mi GSIII-67
Uppfödare: Birgitta Andersson, Sverige

Ägare: Birgitta Andersson
Adress: Östansjö 138, 895 95 Mellansel
Tfn: 070-306 41 69
Hemsidawww.nolbacken.se


Shakespeare GSIII 21

Reg nr: 26-04-0735
Född: 2004
Färg: Brunskäck
Mkh: 150cm
Skena: 25cm
e. Simon of Sunshine TFH26
u. Morgan le Fay
Uppfödare: David-Michael Dölle, Tyskland

Ägare: Bengt & Linda Nordin
Tfn: 070-645 45 69
E-postgypsycobsweden@gmail.com
Hemsida: www.gypsycobsweden.com


ITS Rafferty GSIII 18

Reg nr: 26-06-1154


Shakespeare van de Tukker GSIII 2

Reg nr: 26-96-0145

 


 

Hingstar tagna ur avel eller ej rekommenderad pga utebliven dokumentation

Armano van Gelinden GSIII-11 (Kastrerad)
Clononeen Gangster GSIII-20 (Avliden)
Clononeen Wren Boy GSIII-15 (Kastrerad)
Gypsy Castle Junior Guvernor GSIII-5 (Avlivad)
ITS O´Shea GSIII-10 (PSSM1)
Jody’s Boy GSIII-3
John Boy (Kasserad)
Life in Harmony GSIII-16 (Kastrerad)
Lucius GSIII-14 (Utebliven dokumentation)
Mörka Skogs Calle W Boy (Kastrerad)
Mörka Skogs Snow-Spot GSII-4 (Kastrerad)
Mörka Skogs Ten-Pee GSII-3 (Kastrerad)
Mörka Skogs Thintoo GSII-2 (PSSM1, Kastrerad)
Nordenhuse’s Bebbelino GSIII-13 (Kastrerad)
Pitou van de Bonte Parels (Exporterad)
Prince Romany GSIII-8 (Utebliven dokumentation)
Raven van Gipsy Spirit (PSSM1)
Romany King of Heyer GSII-7 (Kastrerad)
Shavo van de Bonte Parels (Kastrerad)
Timothy GSIII-1 (Avlivad)
Winston Light GSIII-6 (Utebliven dokumentation)