För hingstägaren

Språngrulla

För varje avelssäsong ska en språngrulla ifyllas och sändas till föreningen senast 30 september innevarande år. Den skickas till registratorn.
sprangrulla@svenskatinker.se

Klicka här för att ladda ner vår språngrulla.


Hingstblock

Ni som har hingstar ni planerar att betäcka med behöver införskaffa vårt hingstblock med betäckningsrapporter. Rapporterna används bl a för att bekräfta härstamningen på föl vid registrering. Registrering utan betäckningsrapport kräver DNA-typning för att bekräfta stammen.

Blocken är numrerade med en serie som kopplas till dig som hingsthållare. Blocken är giltiga tillsvidare – du behöver alltså inte köpa nytt inför varje avelssäsong, utan du kan använda dem tills de tar slut.

För icke godkända hingstar finns möjligheten att köpa enskilda blad.

För pris, se prislistan.

  • Sätt in summan på STS postgiro nr 135 75 34-5, och märk din betalning med ditt namn och ”Hingstblock”.

Hingstlicens

För pris, se prislistan. Alla hingstar som används i avel ska lösa betäckningslicens/-bevis före varje betäckningssäsong. Kontrollera att detta skett innan betäckning annars gäller högsta avgiften för registrering av ev avkomma. Ska vara inbetald innan första betäckning äger rum.

  • Sätt in summan på STS postgiro nr 135 75 34-5, och märk din betalning med hingstens namn och ”Hingstlicens”.

Stoavgift

  • Stoavgiften om 250 kr/sto skall finnas på avelsorganisationens postgiro 135 75 34-5 senast 1/11 innevarande år. Faktura kommer att utgå om detta.

Övriga avgifter

För övriga avgifter,  se prislistan. Meddela till registrator när betalning skett!