Checklista, hingst

Denna lista är en kort sammanställning av de viktigaste punkterna att gå igenom inför, och efter, en betäckning. STS tar dock inget ansvar för att listan alltid hålls fullständigt uppdaterad. Det är varje individuell hästägares skyldighet att känna till samtliga regler och föreskrifter som SJV och avelsorganisationen utfärdat.

För mer utförlig information om vissa punkter, se vårt Hingstreglemente.

Inför betäckning och avel är det bra att tänka på följande:

En röntgen skall göras på hingsten av has- och knäled avseende osteochondros.

Röntgen skall utföras enligt remiss från STS av veterinär. Plåtarna skickas för avläsning till SLU kostnadsfritt vid första tillfället. Remiss kan du hämta hem här: Röntgenanvisningar.

Hingsthållaren ansvarar för att plåtarna är läsbara. Om den holländske veterinären inte anser plåtarna läsbara och därför kräver nya bilder för att göra en bedömning, eller om hingstägaren själv kräver omläsning av plåtarna, görs alla övriga läsningar mot självkostnadspris och faktureras hingsthållaren.

Röntgenbilderna och remissen sänds till Svenska Tinkerhästsällskapets avelskommitté:

Svenska Tinkerhästsällskapet
c/o Pernilla Kjellkvist
Boalt 2305 Ängsbacka
28022 Vittsjö

Avelskommittén skickar vidare röntgenbilderna för analys till SLU där bilderna skall läsas och bedömas.

Hingsten skall vidare genomgå en klinikbesiktning utan anmärkning, vilken skall ske på hästklinik. Denna skall ske på blankett 142 Sveriges vet.förb.Vid klinikbesiktningen skall även hingstens temperament bedömas. Klicka här för att ladda ner blankett gällande temperamentsbedömning.

Hingsten skall vara blodtypad  eller DNA- testad. Det vanligaste idag är att man DNA – testar, material till detta kan beställas från SLU, tel: 018- 672804.

På hingst bör det vara en ID-kontrollant eller veterinär som tar provet och stämplar papperet där provet sitter. Kan lämpligen göras vid klinikbesiktningen.

Alla importerade hingstar som används i avel, oavsett ålder, vilka ston de betäcker, eller hur länge devarit i Sverige, skall göra ett CEM- test. Detta för att kontrollera att dom inte bär på smittsam livmoderinflammation som är anmälningspliktig. Kopia på cemtestet skall skickas till Avelsorganisationens registrator.

För att din hingst skall kunna bli helt klar vid premieringstillfället skall  kopia på följande dokument även sändas till ansvarig som anges i propositionen:

  • Röntgenutlåtande
  • Klinikbesiktning gjord inom en månad före hingstvisning.
  • Vid klinikbesiktningen skall veterinären även bedöma hingstens temperament på särskild blankett.
  • DNA-profil
  • ev CEM-intyg (imp.hingst)
  • Intyg om eksemfri häst taget mellan 15 juli-1 oktober.(gäller endast ett år)
  • Godkänt bruksprov

Hingsten skall ha ett intyg från veterinär om att den är fri från man-, svansskorv eller eksem av något slag, intyget kan endast skrivas ut under perioden 15 juli-1 oktober.

Detta intyg får vara max 1 år gammalt.

Om hingsten saknar något av ovanstående när den premieras räknas den ej som godkänd, och kommer ej att rekommenderas av STS förrän alla delmoment är uppfyllda.

Betäckningslicens, DNA-analys samt språngrulla är obligatoriskt för alla hingstar i avel. Oavsett om man avser betäcka enbart eget sto eller övriga. Importerad hingst skall även ha CEM prov.

Inför visningen:

Tänk på att din hingst ska presenteras i ett gott skick med ren hår-rem och välskötta fötter. Gärna skodd så den får ett bra steg. Om hingsten skos, gör det minst en vecka i förväg så den hinner gå in de nya skorna.

Träna hingsten inför premieringen så den vet vad som förväntas av den, och så den är hanterbar och kan visa upp sig i skritt och trav utan problem.

Hingsten skall visas av person över 18 år.

Den ska visas i sin naturliga behåring och hingsten skall visas med den manfria delen mot domaren.

Hingsten ska visas i skritt och trav enligt domarens anvisningar.

Den exteriöra bedömningen:

Hingsten bedöms enligt fem punkter:

Typ.
Huvud, hals och bål.
Extremiteter.
Skritt.
Trav.

Hingsten bedöms efter en 10-gradig skala. För att bli godkänd krävs att hingstens poäng inte understiger en 8:a på rastyp eller under en 7:a på någon av de andra bedömningspunkterna, samt att den har lägst sammanlagt 40 poäng.

På avelsvärderingen skall hingsten också göra ett bruksprov.

Har hingsten sedan tidigare genomfört  officiellt tävling, eller gjort bruksprov vid utställning anordnad av STS eller annan avelsorganisation, kan detta tillgodoräknas.

Vid rid/körproven bedöms hingsten enligt en 10 gradig skala.

Titta gärna i tävlingsregementen för respektive gren vad som gäller vid tävling beträffande utrustning och klädsel.

Det är varje individuell hingstägares skyldighet att känna till samtliga regler och föreskrifter som SJV och avelsorganisationen utfärdat.
För att stamboksföra din hingst; fyll i blankett och komplettera med ev. intyg. Blankett och information om stambokföring hittar du här.

Före första betäckningen skall  betäckningslicensen lösas.

Kom ihåg att redovisa språngrulla i tid, skall vara oss tillhanda senast 30/9.
Språngrullan skickas till registrator.

Hingstar som inte löser licens, rapporterar språngrulla, visar för sundhetskontroll vart tredje år och ej betalar stoavgift i tid rekommenderas inte på hemsidan. Hingstlicensen skall lösas innan hingsten börjar betäcka.