Röntgenanvisningar

Anvisningar röntgen av has- och knäled avseende osteochondros på tinkerhäst

Röntgen avseende osteochondros i has-och knäleder (bakben) krävs för avelsgodkännande för samtliga hingstar.

Om osteochondros eller annan defekt misstänks ska adekvat utredning genomföras och redovisas vid avelsvärderingstillfället så att ingen osäkerhet längre föreligger. Om inte röntgen har genomförts vid avelsvärderingstillfället erhåller hingsten inget betäckningstillstånd fram till att röntgen godkänts.

Röntgen skall utföras enligt remiss från STS (se nedan) av veterinär. Plåtarna skickas för avläsning till SLU.

Röntgen beträffande OCD kan ske tidigast 1/7 det år hingsten är 2 år.

Hingsthållaren ansvarar för att plåtarna är läsbara. Kvitto på inbetald avgift bifogas röntgenremissen, se prislista. Om den SLU inte anser plåtarna läsbara och därför kräver nya bilder för att göra en bedömning, eller om hingstägaren själv kräver omläsning av plåtarna, görs alla övriga läsningar mot självkostnadspris och debiteras hingsthållaren.

Ladda hem och skriv ut remissen samt anvisningen nedan och tag med till undersökande veterinär.

Resultat tillsammans med remiss sänds till:
Svenska Tinkerhästsällskapet
c/o Evelina Brus
Släggvägen 23
178 91 Munsö
E-mail: sekreterare@svenskatinker.se