Lösta betäckningslicenser 2017

aRise of a Phoenix in Harmony regnr 26-14-1346 Endast för egna ston

It’s Rafferty GSIII 18 regnr 26-06-1154

Little Big Bob GSIII 17 regnr 26-03-0696

Del-Boy GSIII 22 regnr 26-10-1267

De Villes Bumblebee regnr 26-14-1434

Matthew GSII I regnr 26-04-0726    Kastrerad 2017

Dearg Son of Dagda GSIII 12 regnr 26-06-0945

Limeric Boy GSIII 9 regnr 26-07-0390

Shiregårdens Philippe regnr 26-10-1116