Reglementen

 

Svenska Tinkerhästsällskapets Reglementen 2019

För Sto, Hingt, Valack, Unghäst, Föl och Tinker PB

 

Reglemente för Avelvärdering,Exteriörbedömning och utställning
Allmänna samt specifika för Sto, Hingt, Valack, Unghäst, Föl och Tinker PB

Reglemente för Avelsvärdessklasser, Avkommepoäng och Individklasser
Specifika för Hingst, Sto och valack

Reglemente diplom
Allmänna samt specifika för Sto, Hingt, Valack, Unghäst, Föl och Tinker PB

Reglement avel
Specifika för Sto, Hingst och Tinker PB i Svensk Tinkeravel