Kategori: Registrator

Dödande av originalhandling

Hästen Nolbackens Billy 26-12-1235 har ett förkommet ägarbevis och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registratorn inom 30 dagar från det datumet inlägget publicerats.

Publicerad i Registrator, Uncategorized

Dödande av originalhandling

Hästen Shiregårdens Curly 26-11-1226 har ett förkommet pass och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registrator inom 30 dagar från det datumet inlägget publicerats.

Publicerad i Registrator

Dödande av originalhandling

Hästen Krösas-Limerick 26-06-0683 har ett förkommet pass och ansöker därför om dödande av originalhandling. Ev protester ska inkomma skriftligen till registrator inom 30 dagar från det datumet inlägget publicerats.

Publicerad i Handlingar, Registrator

Ansökan om suffix/prefix

Ansökan om suffix/prefix Ansökan om suffix/prefix Siggestorps har inkommit. Eventuella protester inlämnas till Sts styrelse senast 30 dagar efter inläggets datum

Publicerad i Handlingar, Registrator

Betäckning

Nu är betäckningstiderna här. Tänk på att: Hingst licenser skall vara betalda INNAN första betäckning sker. Annars tillkommer straffavgifter. För fribetäckning gäller INNAN hingst släpps ihop med ston.Dvs allt skall vara betalt INNAN hingsten släpps med ston oavsett om och

Publicerad i Handlingar, Medlem, Registrator, Reglementen, Styrelsen informerar