Föreningen

STS är sedan 2004 den officiellt godkända ras- och avelsföreningen för tinkerhästar i Sverige. Sedan 2012 även för tinker part breed (tinkerkorsningar).

Svenska Tinkerhästsällskapet (STS) bildades 1998 och har stadigt ca 200-220 medlemmar och i dagsläget (sept 2013) ca 1200 registrerade hästar.

STS är en ideell förening med målsättning att verka för medlemmarnas intressen samt för en ökad kännedom om tinkerhästar, deras historia och användning samt att verka för en seriös import, avel och uppfödning av sunda och harmoniska hästar.

Vi är sedan 2012 vår egna avelsorganisation som lyder direkt under Jordbruksverket, och ställer själva ut pass och registreringsbevis. Vi är medlemmar i Svenska Hästavelsförbundet (SH), men ordnar våra egna premieringar och deltar inte på de som anordnas av SH.