Föreningen

Svenska Tinkerhästsällskapet (STS) bildades 1998 och har fört register över Tinkerhästsr i Sverige sedan dess.

STS blev 2004 den officiellt godkända ras- och avelsföreningen för tinkerhästar i Sverige och är sedan 2012 även godkänd för tinker part breed (tinkerkorsningar).

Vi är sedan 2012 godkänd avelsorganisation som lyder direkt under Jordbruksverket, och ställer själva ut pass och registreringsbevis. Vi anordnar våra egna avelsvärderingar och utställningar.

STS verkar för en seriös avel, uppfödning och import av sunda och harmoniska hästar.

STS är en ideell förening med målsättning att verka för medlemmarnas intressen samt för en ökad kännedom om tinkerhästar, deras historia och användning.