Avelsorganisation

Avelsorganisation sedan 2012

Svenska Tinkerföreningen Sts startade 1998. Vår föreningen vill öka kännedomen om tinkern deras historia och mångsidiga användning.
Tinkerföreningen Sts vill också främja en seriös avel, uppfödning och import av sunda och harmoniska hästar.

Jordbruksverket SJV erkände Svenska tinkerföreningen Sts som egen avelsorganisation 2012. Detta innebär att Sts har ansvar för bla reglementen, avelsvärderingar och utfärdandet av pass till tinkerhästen. Även registrering samt pass för partbreedtinkern.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta registrator@svenskatinker.se.