Besvärsnämnd

STS besvärsnämnd uppfyller de krav som ställs av Jordbruksverket och följer STS Plan och Riktlinjer.

Överklagande till besvärsnämnden kan göras om styrelsens beslut går den klagande emot och skall då ske inom tre veckor från det styrelsen meddelat sitt beslut.

Besvärsnämnden är sista instans inom STS för prövning av styrelsens beslut. Om kontakt med besvärsnämnden önskas för överklagande av beslut i enlighet med Svenska Tinkerhästsällskapets Plan och Riktlinjer, punkten 1.5 Överklagande meddelas styrelsen detta som förmedlar kontakt.