Kontakt

För kontaktinfo till styrelsen, se Styrelsen

Kansli och registrering

Fr.o.m den 1/5 har vi ny registrator! Linnea Nordin har tagit över posten som registrator och vi hälsar henne varmt välkommen! Samtidigt tackar vi Caroline för allt arbete och all tid som hon har lagt ner på registratorsbiten! Handläggningstiderna för pass och dyl kan ta lite extra lång tid just nu, så hav tålamod.
Frågor om registrering och hästpass besvaras av Linnea Nordin (registrator).
Telefonnummer:
Telefontider: För att komma i kontakt med registratorn, maila så återkommer registratorn!
E-post: registrator@svenskatinker.se

Alla handlingar skickas till:
STS Registrator Linnea Nordin

Nässja, 104, Filipsbo

314 52 Unnaryd
Observera att inkomna frågor och dokument till kansliet diarieförs och är offentliga handlingar

Allmänna frågor
Anna Sanengen
Tel 070-5172506
e-post: ordforande@svenskatinker.se

Utbildningsansvarig
Frågor rörande utbildningar etc besvaras av Theresa Heyer
Tel 070-6846380, e-post: tessan6680@hotmail.com

Avel
Avelsfrågor besvaras av registrator.

Rastypning
Frågor kring rastypning besvaras av våra rastypare.
e-post: rastypning@svenskatinker.se

Tinkertankar
Material till medlemstidningen Tinkertankar skickas till redaktör Evelina Brus
E-post tinkertankar@svenskatinker.se

Hemsidan/forum
Frågor om hemsidan och forum skickas till forum@svenskatinker.se

Medlemsskap
Frågor gällande medlemsskapet skickas till sekreterare@svenskatinker.se

Valberedning 

För att komma i kontakt med valberedningen, skicka ett mejl till valberedning@svenskatinker.se

Inga-Lena Andersson (sammankallande)

Sirpa Holopainen

Inger Nedergården

Avelskommittén består av följande:

För att komma i kontakt med AK, skicka ett mejl till ak@svenskatinker.se

Birgitta Nordling (Ordf)

Theresa Heyer

Birgitta Andersson

Bodil Blomberg

Linda Nordin

Vakant