Kontakt

För kontaktinfo till styrelsen, se Styrelsen

Kansli och registrering

Frågor om registrering, hästpass och stambokförning besvaras av Linnea Nordin (registrator).
För att komma i kontakt med registratorn, maila så återkommer registratorn!
E-post: registrator@svenskatinker.se

Alla handlingar skickas till:
STS Registrator
c/o Linnea Nordin
Nässja, 104, Filipsbo
314 52 Unnaryd
Observera att inkomna frågor och dokument till kansliet diarieförs och kan komma att bli offentliga handlingar

Allmänna frågor
Skickas till sekreteraren Evelina Brus som vidarbefodrar till rätt instans
e-post:  sekreterare@svenskatinker.se

Avel
Avelsfrågor besvaras av registrator.
e-post: registrator@svenskatinker.se

Rastypning
Frågor kring rastypning besvaras av våra rastypare.
e-post: rastypning@svenskatinker.se

Tinkertankar
Material till medlemstidningen Tinkertankar skickas till:
e-post tinkertankar@svenskatinker.se

Hemsidan/forum
Frågor om hemsidan och forum skickas till:
e-post forum@svenskatinker.se

Medlemsskap
Frågor gällande medlemsskapet skickas till:
e-post medlem@svenskatinker.se

Valberedning 
För att komma i kontakt med valberedningen, skicka ett mejl till
e-post: valberedning@svenskatinker.se

Avelskommittén
För att komma i kontakt med AK, skicka ett mejl till
e-post: ak@svenskatinker.se