Kontakt

För kontaktinfo till styrelsen, se Styrelsen

Kansli och registrering
Frågor om registrering och hästpass besvaras av Caroline Hagenvind (registrator).
Telefonnummer: 079 334 6306
Telefontider: Måndagar kl 20-22. Övriga tider ber vi dig lämna ett meddelande eller skicka ett mail så kontaktar vi dig så fort vi kan.
E-post: registrator@svenskatinker.se

Alla handlingar skickas till:
STS
c/o Caroline Hagenvind
Brogatan 1
522 36 Tidaholm

Observera att inkomna frågor och dokument till kansliet diarieförs och är offentliga handlingar

Allmänna frågor
Anna Sanengen
Tel 070-5172506
e-post: ordforande@svenskatinker.se

Utbildningsansvarig
Frågor rörande utbildningar etc besvaras av Theresa Heyer
Tel 070-6846380, e-post: tessan6680@hotmail.com

Avel
Avelsfrågor besvaras av registrator.

Rastypning
Frågor kring rastypning besvaras av våra rastypare.
e-post: rastypning@svenskatinker.se

Tinkertankar
Material till medlemstidningen Tinkertankar skickas till redaktör Evelina Brus
E-post tinkertankar@svenskatinker.se

Hemsidan/forum
Frågor om hemsidan och forum skickas till forum@svenskatinker.se

Medlemsskap
Frågor gällande medlemsskapet skickas till sekreterare@svenskatinker.se

Valberedning 

För att komma i kontakt med valberedningen, skicka ett mejl till valberedning@svenskatinker.se

Inga-Lena Andersson (sammankallande)

Sirpa Holopainen

Inger Nedergården

Avelskommittén består av följande:

För att komma i kontakt med AK, skicka ett mejl till ak@svenskatinker.se

Birgitta Nordling (Ordf)

Theresa Heyer

Birgitta Andersson

Bodil Blomberg

Linda Nordin

Vakant