Kontakt

För kontaktinfo till styrelsen, se Styrelsen

Kansli och registrering

Frågor om registrering och hästpass besvaras av Linnea Nordin (registrator).
Telefonnummer:
Telefontider: För att komma i kontakt med registratorn, maila så återkommer registratorn!
E-post: registrator@svenskatinker.se

Alla handlingar skickas till:
STS Registrator Linnea Nordin

Nässja, 104, Filipsbo

314 52 Unnaryd
Observera att inkomna frågor och dokument till kansliet diarieförs och är offentliga handlingar

Allmänna frågor
Ordförande Lena Landström
e-post: ordforande@svenskatinker.se

Utbildningsansvarig
Frågor rörande utbildningar etc besvaras av styrelsen, vv maila på styrelsen@svenskatinker.se

Avel
Avelsfrågor besvaras av registrator.

Rastypning
Frågor kring rastypning besvaras av våra rastypare.
e-post: rastypning@svenskatinker.se

Tinkertankar
Material till medlemstidningen Tinkertankar skickas till redaktör Evelina Brus
E-post tinkertankar@svenskatinker.se

Hemsidan/forum
Frågor om hemsidan och forum skickas till forum@svenskatinker.se

Medlemsskap
Frågor gällande medlemsskapet skickas till medlem@svenskatinker.se

Valberedning 

För att komma i kontakt med valberedningen, skicka ett mejl till valberedning@svenskatinker.se

Inga-Lena Andersson (sammankallande)

Anna Sjölin

Inger Nedergården

Avelskommittén består av följande:

För att komma i kontakt med AK, skicka ett mejl till ak@svenskatinker.se

Birgitta Nordling (Ordf)

Theresa Heyer

Birgitta Andersson

Bodil Blomberg

Linda Nordin

Vakant