Prislista

Passavgift för godkänt EU-pass
Passavgift, registreringskostnad tillkommer. 400 kr
Postens avgifter
På alla utskick tillkommer postens avgifter. Pass, ägarbyten och andra värdehandlingar skickas alltid rekommenderat eller mot postförskott.
Rastypning
Tillkommer i de fall då hästen behöver rastypas. Priset gäller per häst. Milersättning tillkommer. 250 kr
Röntgenavsläsning
Avläsning av de röntgenplåtar avseende OCD. Läs mer genom att klicka här. 350 kr
Registreringsavgifter svenskfödda renrasiga tinkrar
Om ej annat anges gäller att betäckningen ska vara redovisad på betäckningsrapport utfärdad av EU/SJV godkänd avelsorganisation.
Avkomma efter stambokförd hingst stambokfört sto, vid registrering under fölets första levnadsår 150 kr
Avkomma efter stambokförd hingst och stambokfört sto, vid registrering senare än under fölets första levnadsår 300 kr
Avkomma där enbart den ena föräldern är stambokförd 600 kr
Avkomma efter godkänd, ej stambokförd hingst 600 kr
Avkomma efter ej godkänd hingst och ej stambokfört st0 1000 kr
För svenskfödd häst som saknar redovisad betäckning via betäckningsrapport utfärdad av godkänd avelsorganisation. Kostnad för DNA-analys tillkommer 1000 kr
Registreringsavgifter tinker part breed
Avkomma redovisat på av STS godkänd betäckningsrapport 600 kr
Avkomma utan redovisad betäckning via STS-godkänd betäckningsrapport. Kostnad för DNA-analys tillkommer 1000 kr
Registreringsavgifter utlandsfödda hästar
Livmoderimport med kopia på moders importhandling. 600 kr
Registrering av utlandsfödd häst utan godkänt EU-pass. Importhandlingar från icke EU-land krävs. Passavgift tillkommer. 600 kr
Registrering av utlandsfödd häst med godkänt EU-pass, stambokförd av moder- eller systerförening 150 kr
Registrering av utlandsfödd häst med godkänt EU-pass 600 kr
Stambokföring
Införande av häst i stamboken. Stamboksansvarig håller reda på när hästen höjt sin värdebokstav och skickar då ut nytt bevis för detta. 500 kr
Ägarbyte
Registrering av ny ägare samt utställan av ägarbevis. Gäller häst redan registrerad i STS. 100 kr
Hingstavgifter – per hingst och betäckningssäsong
Alla hingstar som används i avel ska lösa betäckningslicens/-bevis före varje betäckningssäsong. Kontrollera att detta skett innan betäckning annars gäller högsta avgiften för registrering av ev avkomma. Ska vara inbetald innan första betäckning äger rum.Före 30/9 innevarande år ska språngrulla, betäckningsrapport, återrapportering, kopia DNA-analys, ev kopia CEM test redovisas till STS (kopia DNA samt CEM behöver ej sändas för godkänd hingst). Hingst- och stoavgift ska även betalas då egen hingst endast används på egna ston.För mer viktig och aktuell information angående avel och medföljande avgifter, se Avelskommittén informerar samt info under Avel
Betäckningsavgift – Ej rekommenderad hingst som enbart betäcker egna ston 200 kr
Betäckningslicens – godkänd och rekommenderad hingst 300 kr
Betäckningsavgift – ej rekommenderad hingst som betäcker egna och/eller andras ston 500 kr
Straffavgift vid försenad rapport/utebliven hingstavgift. Ordinarie hingstavgift enligt ovan tillkommer 500 kr
Hingstblock/betäckningsrapporter
Godkänd hingst, 10 blanketter 500 kr
Ej godkänd hingst, 10 blanketter 1000 kr
Ej godkänd hingst, 1 blankett 200 kr
Stoavgifter – gäller per betäckt sto och betäckningssäsong
Hingstägaren ska betala stoavgift efter betäckning annars kommer den kostnaden läggas på avkommans registreringsavgift.Före 30/9 innevarande år ska språngrulla, betäckningsrapport, återrapportering, kopia DNA-analys, ev kopia CEM test redovisas till STS (kopia DNA samt CEM behöver ej sändas för godkänd hingst).STS fakturerar sedan stoavgiten till hingstägaren. Hingst- och stoavgift ska även betalas då egen hingst endast används på egna ston.För mer aktuell information angående avel och medföljande avgifter, se Avelskommittén informerar samt info under Avel.
Stoavgift 250 kr
Straffavgift vid försenad rapport/utebliven stoavgift. Ordinarie stoavgift tillkommer. 500 kr
Medlemskap
Medlemsavgift 300 kr