Styrelsen 2017

STS styrelse

Ordförande
Anna Sanengen
Näs Stenlyckan 1
464 93 Mellerud
Tel: 070-5172506
E-mail: ordforande@svenskatinker.se
Vice ordförande
Sari Thoren
Österåker Solåker
643 93 Vingåker
070 547 60 26
E-mail: sarithoren@gmail.com
Sekreterare
Evelina Brus
Släggvägen 23
178 91 Munsö
Tel: 070 483 32 10
E-mail: sekreterare@svenskatinker.se
Kassör
Margareta Sjödin
Sonarp 750
268 68 Röstånga
Tel: 073 987 7220
E-mail: kassor@svenskatinker.se
Ledamot (vice sekreterare)

Ledamot
Birgitta Nordling
Svartan Ulvseke 9
74371 Björklinge
Tel: 018-356108
E-mail: binor@telia.com
Ledamot
Theresa Heyer
Fermsväg 2
813 91 Hofors
Tel: 070-6846380
E-mail: tessan6680@hotmail.com
Ledamot
Caroline Hagenvind
Brogatan 1
522 36 Tidaholm
Tel:072-3131831
E-mail: carolinehagenvind@gmail.com
Suppleant
Pernilla Kjellkvist
Boalt 2305 Ängsbacka
280 22 Vittsjö
073/312 41 80
E-mail: angsbackas@telia.com
Suppleant
Claudia Lussenburg
Rörsered Norrgården 2
514 53 Månstad
070-752 2256
E-mail: claudialussenburg@gmail.com
Suppleant
Inga-Lena Andersson
Stängslastigen 1
81293 Kungsgården
070-2085557
E-mail: tizzla@live.se
Suppleant
Carola Smedberg
Smitterstad Nybacka
59491 Gamleby
0706158848
E-mail: Carola.smedberg@icloud.com
Revisor
Charlotte Malmström
Östra Gunnamo 1
330 15 BOR
E-mail charlotte.malmstrom@live.se
vice Revisor
Marinette Petersson
S. Stenbocksgatan 100
265 44 Helsingborg
E-mail marinette@abzint.se
Valberedning sammankallande
Sirpa Holopainen
E-mail: sirpas@live.se
Valberedning
Malin Alanentalo
E-mail: malanentalo@hotmail.com