Styrelsen 2022

För att komma i kontakt med styrelsen i allmänhet så skicka ett mail till styrelsen@svenskatinker.se så skickas en kopia till alla i styrelsen.

STS styrelse

Ordförande
Lena Landström
Åsa
E-mail: ordforande@svenskatinker.se
Vice ordförande
Sari Thoren
Vingåker
Sekreterare
Vakant
E-mail: sekreterare@svenskatinker.se
Kassör
Helena Eliasson
Kareby
E-mail: kassor@svenskatinker.se
Ledamot
Jeanette Bjurman
Falun
Ledamot
Birgitta Nordling
Björklinge
Ledamot
Bodil Blomberg
Falun

Suppleant
Birgitta Andersson
Mellansel
Suppleant
Evelina Brus
Munsö
Revisor
Helen Carlsson
vice Revisor
Per Svensson
Valberedning sammankallande
Inger Nedergården
E-mail: valberedning@svenskatinker.se
Valberedning
Linnea Nordberg
Valberedning
Johanna Papa