Styrelse 2016

STS styrelse

Ordförande
Anna Sanengen
Näs Stenlyckan 1
464 93 Mellerud
Tel: 070-5172506
E-mail: ordforande@svenskatinker.se
Vice ordförande
Sari Thoren
Österåker Solåker
643 93 Vingåker
070 547 60 26
E-mail: sarithoren@gmail.com
Sekreterare
Evelina Brus
Släggvägen 23
178 91 Munsö
Tel: 070 483 32 10
E-mail: sekreterare@svenskatinker.se
Kassör
Margareta Sjödin
Sonarp 750
268 68 Röstånga
Tel: 073 987 7220
E-mail: kassor@svenskatinker.se
Ledamot (vice sekreterare)
Annette Lehtonen Sjöberg
Vidabacke gård
Maglabyvägen 86
265 72 Kvidinge
Tel: 073 843 07 12
E-mail: vidabacke@telia.com
Ledamot
Birgitta Nordling
Svartan Ulvseke 9
74371 Björklinge
Tel: 018-356108
E-mail: binor@telia.com
Ledamot
Theresa Heyer
Fermsväg 2
813 91 Hofors
Tel: 070-6846380
E-post: tessan6680@hotmail.com
Suppleant
Claudia Lussenberg
Rörsered Norrgården 2
514 53 Månstad
070-752 2256
E-mail: claudialussenburg@gmail.com
Revisor
Charlotte Malmström
Östra Gunnamo 1
330 15 BOR
E-mail charlotte.malmstrom@live.se
vice Revisor
Marinette Petersson
S. Stenbocksgatan 100
265 44 Helsingborg
E-mail marinette@abzint.se

Valberedning
Malin Alanentalo
Valberedning sammankallande
Sirpa Holopainen
E-mail: sirpas@live.se
Valberedning
Pernilla Kjellqvist
Boalt 2305 Ängsbacka
280 22 Vittsjö
073/312 41 80
E-mail: angsbackas@telia.com