Styrelsen 2023

För att komma i kontakt med styrelsen i allmänhet så skicka ett mail till styrelsen@svenskatinker.se så skickas en kopia till alla i styrelsen.

STS styrelse 2023

Ordförande
Sari Thoren, Vingåker
E-mail: ordforande@svenskatinker.se
Vice ordförande
Jeanette Bjurman, Falun
Sekreterare
Linda Nordin Nässja
E-mail: sekreterare@svenskatinker.se
Kassör
Helena Eliasson
Kareby
E-mail: kassor@svenskatinker.se
Ledamot
Linda Stenström Gävle
Ledamot
Birgitta Nordling
Björklinge
Ledamot
Bodil Blomberg
Falun

Suppleant
Birgitta Andersson
Mellansel
Suppleant
Evelina Brus
Munsö
Revisor
Helen Carlsson
vice Revisor
Per Svensson
Valberedning sammankallande
Inger Nedergården
E-mail: valberedning@svenskatinker.se
Valberedning
Linnea Nordberg
Valberedning
Anna Sanengen