Styrelsen 2018

För att komma i kontakt med styrelsen i allmänhet så skicka ett mail till styrelsen@svenskatinker.se så skickas en kopia till alla i styrelsen.

Styrelsen 2018. Sari saknas på bilden.

STS styrelse

Ordförande
Anna Sanengen
Näs Stenlyckan 1
464 93 Mellerud
Tel: 070-5172506
E-mail: ordforande@svenskatinker.se
Vice ordförande
Sari Thoren
Vallgatan 4
643 32 Vingåker
070 547 60 26
Sekreterare
Evelina Brus
Släggvägen 23
178 91 Munsö
Tel: 070 483 32 10
E-mail: sekreterare@svenskatinker.se
Kassör
Helena Eliasson
E-mail: kassor@svenskatinker.se
Grokareby 235
442 93 Kareby
070/469 53 82
Ledamot (vice sekreterare)
Linda Nordin
Nässja 104, Filipsbo
314 52 Unnaryd
0706454569

Ledamot
Birgitta Nordling
Svartan Ulvseke 9
74371 Björklinge
Tel: 018-356108
Ledamot
Theresa Heyer
Fermsväg 2
813 91 Hofors
Tel: 070-6846380
Suppleant
Claudia Lussenburg
Gölingstorp Södergården 2
514 54 Nittorp
070-752 2256
Suppleant
Bodil Blomberg
Nämndemansvägen 3
791 61 Falun
073/939 45 00
Suppleant
Birgitta Andersson
Östansjö 138
895 95 Mellansel
070/306 41 69
Revisor
Helen Andersson
vice Revisor
Vakant
Valberedning sammankallande
Inga-lena Andersson
E-mail: valberedning@svenskatinker.se
Valberedning
Sirpa Holopainen
Valberedning
Inger Nedergården