Styrelsen 2018

 

STS styrelse

Ordförande
Anna Sanengen
Näs Stenlyckan 1
464 93 Mellerud
Tel: 070-5172506
E-mail: ordforande@svenskatinker.se
Vice ordförande
Sari Thoren
Österåker Solåker
643 93 Vingåker
070 547 60 26
E-mail: sarithoren@gmail.com
Sekreterare
Evelina Brus
Släggvägen 23
178 91 Munsö
Tel: 070 483 32 10
E-mail: sekreterare@svenskatinker.se
Kassör

E-mail: kassor@svenskatinker.se
Ledamot (vice sekreterare)
Linda Nordin
Nässja 104, Filipsbo
314 52 Unnaryd
0706454569
lindab@kattingmaster.se
Ledamot
Birgitta Nordling
Svartan Ulvseke 9
74371 Björklinge
Tel: 018-356108
E-mail: binor@telia.com
Ledamot
Theresa Heyer
Fermsväg 2
813 91 Hofors
Tel: 070-6846380
E-mail: tessan6680@hotmail.com
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Claudia Lussenburg
Rörsered Norrgården 2
514 53 Månstad
070-752 2256
E-mail: claudialussenburg@gmail.com
Suppleant
Suppleant
Revisor
vice Revisor
Valberedning sammankallande
Sirpa Holopainen
E-mail: sirpas@live.se
Valberedning