Styrelsen 2021

För att komma i kontakt med styrelsen i allmänhet så skicka ett mail till styrelsen@svenskatinker.se så skickas en kopia till alla i styrelsen.

STS styrelse

Ordförande
Lena Landström
E-mail: ordforande@svenskatinker.se
Vice ordförande
Linda Nordin
Nässja 104, Filipsbo
314 52 Unnaryd
0706454569

Sekreterare
Evelina Brus
Släggvägen 23
178 91 Munsö
Tel: 070 483 32 10
E-mail: sekreterare@svenskatinker.se
Kassör
Helena Eliasson
E-mail: kassor@svenskatinker.se
Grokareby 235
442 93 Kareby
070/469 53 82
Ledamot (vice sekreterare)
Sari Thoren
Vallgatan 4
643 32 Vingåker
070 547 60 26


Ledamot
Birgitta Nordling
Svartan Ulvseke 9
74371 Björklinge
Tel: 018-356108
Ledamot
Bodil Blomberg
Nämndemansvägen 3
791 61 Falun
073/939 45 00

Suppleant
Suppleant
Theresa Ahlberg
Suppleant
Birgitta Andersson
Östansjö 138
895 95 Mellansel
070/306 41 69
Revisor
Helen Carlsson
vice Revisor
Per Svensson
Valberedning sammankallande
Inger Nedergården
E-mail: valberedning@svenskatinker.se
Valberedning
Gintare Mullback
Valberedning
Johanna Papa