Värdegrund

Klicka HÄR för att se PDF-filen av dokumentet.

Värdegrund Svenska Tinkerhästsällskapet

Svenska Tinkerhästsällskapet har sitt säte i där kassören bor.

Svenska Tinkerhästsällsakpet ska verka för att

  • Alla medlemmar och gäster ska känna sig välkomna att vara medlem i STS och att delta i STS aktiviteter, oavsett ålder, kön, hudfärg, religion, etnicitet och/eller sexuell läggning.
  • Alla medlemmar strävar och värnar om bra horsemanship och bra sportmanship.
  • Alla medlemmar arbetar aktivt mot utanförskap och mobbing.
  • Alla medlemmar respekterar varandra och varandras kunskaper.
  • Alla medlemmar respekterar miljön vi rör oss i.
  • Alla medlemmar hjälper varandra och delar med oss av våra kunskaper.
  • Alla medlemmar är ärliga och rättvisa mot varandra och uppträder som goda kamrater.
  • Alla medlemmar tillsammans strävar efter att utveckla sig själva och vår förening.
  • Alla medlemmar tillsammans strävar efter att hitta nya lösningar om ett problem uppstår.
  • Det ska vara högt i tak och man ska kunna vända sig till en annan medlem eller någon i styrelsen om det har hänt något eller om man känner sig utsatt på något sätt.

 

Svenska Tinkerhästsällskapet ska vara en god mötesplats för alla våra medlemmar där gott kamratskap, ett varmt och öppet klimat och visad hänsyn och respekt präglar samvaron kring vårt gemensamma intresse, tinkerhästen.

Munsö, april 2018