Hingstar

Lista över alla röntgade hingstar

En godkänd hingst är inte alltid samma sak som en rekommenderad hingst. STS rekommenderar endast godkända hingstar som har alla dokumentation och åtaganden från föregående säsong i ordning. Listan rensas inför varje avelssäsong, och hingstarna syns återigen när kraven uppfylls i sin helhet igen. Genom att välja en rekommenderad hingst bidrar du till seriös tinkeravel.

Notera att innan betäckning ska hingstägaren ha betalt in hingstlicens för innevarande år.

Kraven är följande:

 • CEM-intyg vid importerad hingst.
 • Röntgen avseende osteochondros i has- och knäleder (bakben) utan anmärkning.
 • Klinikbesiktigad utan anmärkning.
 • Veterinärintyg om att hästen är fri från man-, svansskorv eller eksem.
 • Blodtypad eller DNA- testad.
 • Godkänt bruksprov
 • Visad och godkänd enligt de regler som fanns vid premieringstillfället
 • Sundhetskontrollerad minst var tredje år från premieringstillfället
 • Hingst ska vara stambokförd (gäller ej B-premierade som inte kan stambokföras förrän tidigast vid 4 års ålder)

Från föregående betäckningssäsong skall detta vara färdigt:

 • Korrekt förda språngrullor.
 • Korrekt betald betäckningslicens
 • Korrekt betalda stoavgifter
 • Korrekt förd återrapportering.

Hingstens avelsvärdeklass baseras på avkommornas meriter. Det finns fem klasser; Elit, AB, A, B och C. För att nå upp till Elit måste hingsten ha 20 avkommepoäng; varje avkomma visad med 1:a klass ger 1 poäng och ett diplomsto eller godkänd hingst ger 2 poäng. Vill du läsa mer om de olika avelsvärdeklasserna kan du göra det i Reglementet.

Efter varje hingsts namn hittar du beteckningen GSII eller GSIII. GS är en förkortning för Grundstambok, och innebär att

 • en stambokförd hingst är registrerad i GSIII
 • en stambokförd hingst med stamboksförda föräldrar är registrerad i GSII
 • en stambokförd hingst med stamboksförda föräldrar och mor- och farföräldrar är registrerad i GSI (här har vi ännu inga hingstar)

Om både hingst och sto är registrerade som GSII blir avkomman GSI den dagen han eller hon stambokförs. Är en förälder GSII och den andra GSIII så blir avkomman en GSII.

Dessa hingstar är klara för avel och har all dokumentation godkänd:

Stambokförda ELIT-hingstar
Grundstambok avdelning III
Shakespeare van de Tukker GSIII-2
F. 1996, brunskäck
e. Okänd
u. Okänd
(Endast fryst sperma)
Mankhöjd: 151 cm
Regnr: 26-96-0145
Född: 1996 i England hos okänd
Äg. Cecilia von Braun, Mörka Skogs Tinkerhästar, Kosta.
Tfnnr: 0708-320788
Hemsida: www.morkaskogs.se
Stambokförda A-hingstar
Grundstambok avdelning III
Limeric Boy GSIII-9
F. 1997, brunskäck
e. Okänd
u. Okänd
Mankhöjd: 148 cm
Regnr: 26-97-0390
Född: 1997 i Danmark hos okänd
Äg: Shiregården/Anette Åström Bergström, Pl 85 Djäkneboda, 915 97 Bygdeå.
Tfnnr: 0934-31008, 070-3253285
E-post: info@shire.nu
Hemsida: www.shire.nu
Stambokförda AB-hingstar
Grundstambok avdelning II
F Nolbackens Gabriel GSII-6
F. 2010

e. Chewejo GSIII 4
u. Nolbackens Ronja Mi GSIII 67

Mankhöjd: 156 cm
Skena: 26 cm

Reg.nr: SE 26-10-1107
Född: 2010 hos Birgitta Andersson, Mellansel.
Äg: Birgitta Andersson,
Östansjö 138, 895 95 Mellansel
Tfnnr: 070-3064169
Hemsida:
www.nolbacken.se
Grundstambok avdelning III
Chewejo GSIII-4
F. 2002, svartskäck
e. Sultan
u. Blomman
Mankhöjd: 145 cm.
Regnr: 26-02-0337
Född: 2002 hos Anette Moe
Äg. Birgitta Nordling.Ulvseke, Svartan,
743 71 Björklinge.
Tfnnr: 018-356108
Dearg Son of Dagda GSIII-12
F. 2006, svartskäck
e. De Dagda Fra Bakholmen TFH 12 DK.
u. Fiona 9808690 DK LU
Mankhöjd: 160 cm
Skena: 26 cm
Regnr: 26-06-0945
Född: 2006 hos John L Thomsen, Danmark
Äg.Shiregården/Anette Bergström,
Pl 85 Djäkneboda, 915 97 Bygdeå
Tfnnr: 0763 – 111912
E-post: info@shire.nu
Hemsida: www.shire.nu

Lucius

Lucius GSIII-14    F.2007   e: Okänd  u: Molly WS DE417-17-06043-04      Mankhöjd: 142 cm     Skena: 23 cm Regnr: 26070905
Född: 2007 hos Frau Bettina Wienert-Reepen, Tyskland
Äg: Karolina Pantzar Mannarp     Gamla Mossen 457 305 61 Harplinge
Telenr: 035-50679 0768-122588      E-post: travkarro@live.se    Hemsida: www.mossenshastgard.se
Little Big Bob GSIII-17
F. 2003, fuxskäck
e: Okänd
u: Okänd
Mankhöjd: 151 cm
Skena: 25 cm
Regnr: 26-03-0696
Född: 2003 hos okänd, import England
Äg:Terese Laurent och Staffan Tomberg
Åsängen 1
645 91 Strängnäs
Tfnnr: 0723-541654

E-post: terese.laurent@djurgymnasiet.com

irishcob21 ITS Rafferty GSIII-18
F. 2006, fux
e: Rocky Mountain
u: Tinka Belt
Mankhöjd: 152 cm
Skena: 27 cm
Regnr: 26-06-1154
Född: 2006-05-21 hos Irish Tinker Stable, Holland
Äg. Linda och Sebastian Thyselius, Finspång
E-post: thys_447@hotmail.com
Hemsida: ITS Rafferty
Tfnnr: 0730617080
Boycey GSIII-19
F. 2004, svartskäck
e: Ruby Sky´s Black Bear
u: okänd
Mankhöjd: 150 cm
Skena: 29 cm
Reg nr 26-04-1260
Född 2004, uppfödare okänd
Äg. Linnea Nordin, Unnaryd
E-post: neanordin89@gmail.com
Hemsida: www.gypsycobsweden.com
Clononeen Gangster GSIII-20
F. 2007, svartskäck
e. Clononeen Hustler GV00814F
u. Clononeen Josie
Mankhöjd: 135 cm
Skena: 24,5 cm
Reg nr 26-07-1303
Född 2007-05-26 hos Clononeen Farm, England
Äg. Linnea Nordin, Unnaryd
E-post: neanordin89@gmail.com
Hemsida: www.gypsycobsweden.com
DSC07928 Delboy GSIII-22
F. 2010, gulbrunskäck
e: Sancler Toby
u: Miss Delany
Mankhöjd: 145 cm
Skena: 25 cm
Reg nr 26-10-1267
Född 2010-04-16 hos Mike Silcox, England
Äg. Birgitta Andersson, Östansjö 138, 89595 Mellansel
Tel: 070-3064169
Hemsida: www.nolbacken.se
Stambokförda C-hingstar
Grundstambok avdelning III

Stambokförd men ej rekommenderad pga utebliven dokumentation

Prince Romany GSIII-8

Lucius GSIII-14

Winston Light GSIII-6

Hingstar tagna ur avel

Armano van Gelinden GSIII-11 (kastrerad)
Clononeen Wren Boy GSIII-15 (kastrerad)
Gypsy Castle Junior Guvernor GSIII-5 (avlivad)
Nordenhuse’s Bebbelino GSIII-13 (kastrerad)
Mörka Skogs Calle W Boy (kastrerad)
Mörka Skogs Snow-Spot GSII-4 (kastrerad)
Mörka Skogs Ten-Pee GSII-3 (kastrerad)
Mörka Skogs Thintoo GSII-2 (testad positiv för PSSM1, kastrerad)
Raven van Gipsy Spirit (testad positiv för PSSM1)
ITS O´Shea GSIII-10 (testad positiv för PSSM1)
Life in Harmony GSIII-16 (kastrerad)
Timothy GSIII-1 (avlivad)
Romany King of Heyer GSII-7 (kastrerad)

Hingstar godkända i moder- och systerstamböcker

Belgien
Danmark
Holland