Välkommen som medlem

Har du ambitioner och har ett stort intresse av tinkeravel eller vill du bara vara medlem och få hem vår fina medlemstidning samt vara med på våra arrangemang till ett medlemspris.

Valet är ditt du är välkommen hur du än tänker

Har du frågor så kontakta gärna någon i styrelsen

Vi försöker förlägga våra årsmöten så centralt och varierat som möjligt med tanke på våra medlemmar och vårt avlånga land.

För information om GDPR, klicka HÄR!

Medlemsavgiften är 300 SEK och gäller en röst. Tillägg på 100:- för en familjeavgift vilket ger max två rösträtter. Med familj räknas boende på samma adress och en medlemstidning per familj. Oavsett antal familjemedlemmar har alla rätt till reducerad kostnad (medlemspriser) vid Sts visningar av häst där detta förekommer. Inbetalning före den 30/9 gäller för innevarande år. Inbetalning efter den 1/10 gäller för sista kvartalet + nästkommande år.

Medlemsavgiften inbetalas på Svenska Tinkerhästsällskapets postgiro nr 135 75 34-5
Skriv ditt namn och din adress och gärna telefonnummer på talongen och texta tydligt! Det går också bra att betala via internetbanken, glöm då inte ange uppgifterna i meddelanderutan!

För att underlätta administrationen inför vi nu en ny rutin vid inbetalningen av medlemsavgiften.

När du betalar in, anger du följande information: Namn, adress, e-postadress och om du betalar in för familj samtliga namn på dem som inbetalningen avser.

Samma information ska du även skicka via e-post till medlem@svenskatinker.se Detta gäller både för nya medlemmar såväl som de redan är medlemmar. Glöm inte att ange ditt medlemsnummer om du har varit/är medlem som förnyar ditt medlemskap.

Glöm inte att uppdatera dina uppgifter om du byter namn, adress eller e-postadress!

De som är nya medlemmar får sedan ett kuvert hemskickat med lite information om föreningen samt en gåva.

För dig som bor utanför Sverige:

Självklart är du som bor utanför Sverige (men i Europa) välkommen som medlem. Då är medlemsavgiften 350 kr för att täcka våra ökade portkostnader för att skicka utanför Sverige.

Här är våra betalningsuppgifter:

BIC: NDEASESS
IBAN: SE83 9500 0099 6026 1357 5345
Plusgirokontonummer: 135 75 34-5
Bankkontonummer: 9960 2613575345

Frågor gällande medlemsskapet

kontakta medlem@svenskatinker.se


Forumet

Medlemmar
Den/de som har betalat in medlemsavgiften har möjlighet att få ett konto på vårat medlemsforum. Dessa användare har fullständiga rättigheter. De har läs- och skrivrättigheter i trådarna och kan skicka och ta emot PM. De kan också se kontaktinformation till övriga användare på forumet.

När den som är medlemsansvarig har sett att du/ni inbetalt avgiften så får ni ett välkomstbrev. Efter det skicka er epostadress till medlem@svenskatinker.se för att medlemsansvariga ska kunna lägga till dig på forumet.

 


Om du behöver skyddat användarnamn:

Om du behöver skyddat namn på forumet och i medlemsmatrikeln så finns det möjlighet att söka dispens från att visa sitt fulla namn på forumet. Har du särskilda skäl för att inte visa ditt fulla namn så skriv ner en kort motivering varför och skicka till medlem@svenskatinker.se

Vi kommer dock inte att ge dispens av anledningen ”jag tycker inte om att visa mitt fulla namn”.


FÖRTYDLIGANDE:

För den som känner sig i behov av skyddad identitet här på forumet (samt i medlemsmatrikeln!) finns möjlighet till falskt förnamn och/eller efternamn.

Ingen avancerad förklaring till varför man vill ha skyddad identitet krävs utan en kortare motivering räcker gott. Tex, ”Jag har hemligt telefonnummer pga privata omständigheter” alternativt ” Jag vill inte visa sitt riktiga namn pga tidigare skeenden i livet”, eller liknande. (Det krävs alltså ingen A4a sida eller polisrapport eller liknande…..)

Ansökan till styrelsen ska skickas via medlem@svenskatinker.se

OBS. Skyddat namn betyder falskt för- eller efternamn. Det är med andra ord inte synligt utåt vilka som har falskt namn. Heter du Anna Andersson så blir din skyddade identitet något i stil med antingen ”Anna Svensson” eller ”Sara Svensson” beroende på vad du önskar.


Om du, av någon anledning, vill ha ditt konto fullständigt raderat från forumet så ska du skicka ett mail med ditt användarnamn och en tydlig begäran om fullständig radering till medlem@svenskatinker.se