Tinkertankar

Svenska Tinkerhästsällskapets har en medlemstidning som utkommer med tre nummer per år till alla medlemmar.

Tidigare nummer
TT nr 3 2013

Bidrag till tidningen

 • Evenemangstips
 • Artiklar
 • Texter
 • Bilder
 • mm
 • är mer än välkomna och skickas till Tinkertankars redaktion: tinkertankar@svenskatinker.se

  Filer skickas helst som word-dokument.
  Fotografier, samma gäller som för teckningar. Glöm ej att uppge fotograf och se till att insända bilder ej skyddas av upphovsrätt – ange vem som är fotograf!
  OBS! Digitala bilder e-postas (eller skickas på cd) som separata filer, ej inuti worddokument.

  Policy
  Tinkertankar är en tidning av och för medlemmarna i STS. Tidningens innehåll ska uteslutande innehålla information som rör föreningen, föreningens fortsatta arbete och reportage som direkt rör tinkerhästar såsom aktiviteter, skötsel eller generella råd och tips som har med tinkerhästar att göra.

  Tidningens syfte är att förmedla information från föreningens styrelse till dess medlemmar, uppmuntra och förenkla till att deltaga i föreningens och andra medlemmars aktiviteter samt dela erfarenheter medlemmarna emellan.

  Redaktionen för Tinkertankar äger rätt att refusera bidrag som inte anses följa policyn. Redaktionen äger också rätt att förkorta, redigera och språkligt korrigera insänt material i den utsträckning det anses nödvändigt. Efter begäran från skribenten får denne kontrolläsa och godkänna sitt bidrag i färdigredigerad form.