Rastypning

Om du vill registrera en häst vars föräldrar (båda eller den ena) inte redan är registrerad i STS så behöver du rastypa din häst för att få registrera den hos oss.

I listan här nedan letar du reda på stycket som beskriver din hästs föräldrastatus bäst och ser vad som gäller för just den.
Passtvång gäller för ALLA hästar efter utgången av födelseåret, alt inom 6 mån om fölet är fött 1 juli – 31 december. Om din häst (äldre än direktiven ovan) saknar pass måste du skaffa pass innan du kan rastypa den för registrering hos oss. Vilken förening som ställt ut passet har ingen betydelse för ”hur mycket” tinker din häst är.

Vi har också en regel om att rastypning ej sker innan hästen blivit 3 år gammal. Detta för att det är mycket svårt att se hur en väldigt ung häst kommer att utvecklas, och vi vill inte riskera att typa in tveksamma fall eller stänga ute en individ som är sent utvecklad.


Kontakta någon av våra rastypare i listan här, eller skicka en generell förfrågan till rastypning@svenskatinker.se


 

Hur går en rastypning till?

En rastypning går till så här: Hästen ledes i träns på en volt – ca 20 m i diameter. Nu bedöms hästens huvud, hals, behåring, benstomme, rygg, kors och allmänna utseende.

När rastyparen ber ekipaget stanna, ställer häst och visare upp framför rastyparen (ingen speciell benposition krävs utan bara en halt). Nu studerar rastyparen hästens överlinje.

Därefter ombedes hästen visas i trav (medhjälpare som springer bakom hästen och manar på är tillåten). Nu skrives ett sammanfattande omdöme om hästens typ, temperament och steg.

Videorastypning

I undantagsfall kan videoupptagning göras och skickas till rastypare som underlag för rastypning. Enda skälet för ett godkännande av videorastypning är ett stort avstånd till en rastypare. Riktmärke för avstånd som motiverar videorastypning är avstånd över 15 mil.

Alla som bor i de norra länen av Sverige (norr om Östersund-Örnsköldsvik) automatiskt beviljas videorastypning. Stora krav ställes på videons kvalitet och utformande. Exakta mått och anvisningar om videons utformande fås av ansvarig rastypare.

Är du inte nöjd med resultatet av rastypningen?

Om du tycker att din häst är felaktigt nekad så gör du så här: Du kontaktar den rastypare som rastypat din häst och meddelar att du vill ha en andra åsikt. Rastyparen gör då en ny rastypning och lägger sedan ut foton och film på hästen på rastyparnas egna forum för bedömning av alla rastypare. Man fattar gemensamt ett beslut kring om hästen ska godkännas som tinker eller inte. Du ska alltså inte kontakta en annan rastypare för en ny bedömning. Vid en omtypning betalar du samma avgift som för den första rastypningen.


Behöver min häst rastypas innan registrering?

Häst med båda föräldrar kända och rastypade/registrerade i STS:
Behöver ej rastypas för registrering.

Häst med kända föräldrar där en eller ingen är rastypade/registrerade i STS:
Måste rastypas innan registrering. Vid osäkra fall kan STS kräva att föräldrarna rastypas innan avkomman godkänns som tinker.

Svenskfödd häst med moder känd, fader okänd:
Om hästen är livmoderimport måste den rastypas , vilket ej kan ske före 3 års ålder. Man får då skaffa pass hos t ex SH tills den har åldern inne. Man ska kunna styrka att hästen är livmoderimport med moderns importhandlingar.
Svenskfödd häst med okänd far avlad efter att modern kommit till Sverige, eller om det saknas importhandlingar på modern, är ej möjlig att registrera i STS.

Häst med okänd härstamning:
Rastypning och importhandlingar (alt. utländskt pass med ursprungsland angivet) krävs för registrering.
Svenskfödd häst utan känd härstamning registreras ej.


Våra rastypare

Godkända rastypare med behörighet att typa in tinkerhästar i registret. Om du inte har någon i din närhet som fysiskt kan typa in hästen, kontakta någon av rastyparna för en videorastypning.

Birgitta Nordling
Bosatt i Björklinge, Uppland
Tel 018-356108, 070-2148800
E-post binor@telia.com

Linda Nordin
Bosatt i Unnaryd, Halland
Tel 070-6454569
E-post lindab@kattingmaster.se

Theresa Heyer
Bosatt i Hofors, Gästrikland
Tel 070 – 68 46 380
E-post tessan6680@hotmail.com