Rastypning

Om du vill registrera en häst som renrasig Tinkerhäst vars föräldrar (båda eller den ena) inte redan är registrerad i STS eller stambokförd inom NSvT så behöver du rastypa din häst för att få registrera den hos oss.

I listan här nedan letar du reda på stycket som beskriver din hästs föräldrastatus bäst och ser vad som gäller för just den

 • Häst med båda föräldrar kända och registrerade eller stambokförda som tinkerhästar inom STS: Behöver ej rastypas för registrering.
 • Häst med båda föräldrar kända och stambokförda inom NSvT: Behöver ej rastypas för registrering.
 • Häst med kända föräldrar där en eller ingen är registrerad tinkerhäst i STS: Måste rastypas innan registrering.
 • Häst med kända föräldrar där en eller ingen är stambokförd inom NSvT: Måste rastypas innan registrering.
 • Häst med kända föräldrar där en eller båda är registrerade i STS men ej godkända tinkerhästar: Måste rastypas innan registrering.
 • Häst med moder känd, fader okänd: Måste rastypas innan registrering.
 • Häst med okänd härstamning: Måste Rastypas innan registrering

Om du inte önskar rastypa din häst och den är minst 50% tinkerhäst inom STS kan du välja att registrera som Tinker PB (Tinkerkorsning).

 

Vad är en rastypning?

Vid en rastypning görs en generell bedömning av om hästen uppfyller rasstandarden för Tinkerhäst tillräckligt bra för att kunna registerars som renrasig tinkerhäst.

Observera att rastypning inte är någon exteriörbedömning eller bedömning av hur bra tinker din häst är!  En rastypning anger bara om den är registreringsbar som tinker.

Observera också att oavsett resultatet av typningen är din häst inte Tinkerhäst innan den är registrerad som sådan i STS.

 

Hur går en rastypning till?

Första steget är att kontakta någon av STS godkända Rastypare

Tillsammans avgör ni om typning skall ske på plats där hästen finns eller om typning skall göras med hjälp av insända foton och eventuell  video.

Om rastypning skall ske via foto/video gör du så här:

 • Ta kort på hästen uppställd från höger och vänster sida. gärna på plant underlag ( inte långt gräs eller djup snö)
 • Ta kort på hästen framifrån och bakifrån
 • Filma gärna en liten snutt i trav och en i skritt (ej krav)
 • fota 1a sidan inne i passet där namn  identitetsnummer och chipnummer finns. ( kan finnas på annan sida beroende på vilket pass hästen har)
 • Fota sidan/sidorna  med signalementsbeskrivning och konturdiagram
 • Fota sidan med ursprungsbevis (certificate of origin)
 • Fota sidan med stamtavla om känd härstamning finns

Rastyparen  kontrollerar därefter hästen gentemot rasstandardens olika delar  och avgör om den uppfyller denna tillräckligt bra för att kunna registreras som Tinker.

Rastypning kostar  250 kr som erläggs till rastyparen på överrenskommet sätt

Ett protokoll fylls i och skickas till STS registrator så snart typning är gjord och betalning är rastyparen tillhanda.
(En rastypning med godkänt resultat är giltig i 6 månader, har man inte registrerat hästen som Tinker hos oss inom denna tid krävs en ny rastypning)

Hästägaren skickar själv in registreringsansökan enligt checklista på STS hemsida. Klicka här för mer information

STS rastypare är även godkända att ta tagel och ID-kontrollera  hästar inför registrering i STS,  der betyder dock ej att de är godkända av andra avelsorganisationer att utföra detta.

Är du inte nöjd med resultatet av rastypningen?

Om du tycker att din häst är felaktigt nekad så gör du så här:
Du kontaktar den rastypare som rastypat din häst och meddelar att du vill ha en andra åsikt. Rastyparen gör då en ny rastypning och lägger sedan ut foton och film på hästen på rastyparnas egna forum för bedömning av alla rastypare. Man fattar gemensamt ett beslut kring om hästen ska godkännas som tinker eller inte. Du ska alltså inte kontakta en annan rastypare för en ny bedömning. Vid en omtypning betalar du samma avgift som för den första rastypningen.

Våra godkända Rastypare

Godkända rastypare med behörighet att id-kontrollera samt rastypa  tinkerhästar.

Birgitta Nordling
Bosatt i Björklinge, Uppland

Linda Nordin
Bosatt i Unnaryd, Halland

Theresa Heyer
Bosatt i Hofors, Gästrikland

e-mail: rastypning@svenskatinker.se