Registrering och pass

Ska du registrera din tinker och/eller skaffa pass till den? Välj det alternativ nedan som passar bäst in på dig för att komma till rätt ställe:

Välj vilket av nedanstående registreringsalternativ som gäller för dig. Om din häst har två tinkerregistrerade föräldrar behöver den inte rastypas (de måste dock vara registrerade i STS eller någon moder-/systerförening). Om din häst inte har två tinkerregistrerade föräldrar behöver den först rastypas för att kunna registreras (gäller om din häst t ex har okänd härstamning, är registrerad i en förening som inte hör till vår moderförening eller är efter föräldrar registrerade som irish cob, gypsy cob etc).


A. Om din häst har pass sedan tidigare (t ex utländskt eller från annan svensk organisation som SH eller SFIC) så behöver den bara registreras (och ev rastypas)

B. Om din häst saknar godkänt EU-pass sedan tidigare behöver den både registreras och ansöka om pass (och ev rastypas)


Alla handlingar som ska registratorn/kansli tillhanda skickas till registratorn.

Alla handlingar behandlas löpande i den ordning de inkommit, men postas för utskick under sista veckan varje månad. Om ditt ärende inte behandlats inom tre månader från det att det lämnats in komplett är du välkommen att kontakta oss för att se vad som hänt. Tills dess ber vi dig ha tålamod då vi i perioder har väldigt mycket att göra.

Tilläggsregistrering

De hästar som kommer in i Sverige från annat EU-land och ska stanna längre än 90 dagar behöver tilläggsregistreras i Sverige, även om de redan har ett pass utfärdat i annat EU-land. Det gäller även hästar som kommit in i landet innan den 1 januari 2016 som inte redan är registrerade i Sverige och ska stanna i Sverige i mer än 90 dagar efter den 1 januari 2016. Avelshingstar som tas in i Sverige för en avelssäsong är undantagna kravet på tilläggsregistrering.
Man ska ha ansökt om tilläggsregistrering inom 30 dagar, om syftet är att hästen ska stanna i landet mer än 90 dagar.