Ägarbyte

När hästar registrerade i STS byter ägare ska Ägarbeviset/bevis registrerad ägare skickas in till Svenska Tinkerhästsällskapet.

OBS! att Hästpasset INTE ska skickas in vid ägarbyte.

Ansökan om ägarbyte skickas till:
STS Registrator
c/o Linnea Nordin
Nässja 104
314 52 Unnaryd

Vid frågor skicka ett mejl till: registrator@svenskatinker.se 

 

Ansökan Ägarbyte för Tinkerhäst och Tinker PB (Tinkerkorsning)

För att ansöka om ägarbyte på tinkerhäst eller tinker PB (Tinkerkorsning) skall följande handlingar sändas in:

Övrigt som kan behövas: