Vid förkommet pass/registreringsbevis/ägarbevis

När ett hästpass försvunnit eller gått sönder behöver man ansöka om det duplikat.
Detsamma gäller om ett registreringsbevis eller ägarbevis försvunnit.

 

Ansökan Duplikatpass

För att STS skall kunna utfärda ett Dupplikatpass ska hästägaren sända in följande handlingar:

Signalamentsbeskrivning/konturdiagram skall utfärdas av godkänd ID-kontrollant.
Fotografierna skall vara på hästen uppställd, ett från höger- och ett från vänstersida. Utan utrustning och ryttare endast grimma eller träns är ok. 

 

Ansökan Duplikat Registreringsbevis

För att STS skall kunna utfärda ett Registreringsbevis dupplikat ska hästägaren sända in följande handlingar:

 

Ansökan Duplikat Ägarbevis

För att STS skall kunna utfärda ett Ägarbevis dupplikat ska hästägaren sända in följande handlingar:

 

Ansökningar skickas till:

STS Registrator
c/o Linnea Nordin
Nässja 104
314 52 Unnaryd

 

När vi fått in ansökan händer följande:
  • Vi skickar ut en faktura på kostnaden som skall vara STS tillhanda innan ärendet behandlas.

När betalningen mottagits sker följande:

  • Är passet trasigt och medsänt ansökan kan ett dupplikatpass utfärdas omgående
  • Är handlingen försvunnen läggs en efterlysning av handlingen ut på STS hemsida
  • Efterlysningen skall ligga uppe i 30 dagar
  • Inkommer inga skriftliga protester inom angiven tid, kan STS utfärda ett dupplikat
  • När dupplikatet är utfärdat skickas detta ut till ägaren