Vid förkommet pass eller ägarbevis

  • Om du har köpt eller sålt en tinker och ska göra ett ägarbyte; använd den ägarbytesblankett som följer med passet.

Vid borttappat pass eller ägarbevis skall den här blanketten fyllas i och skickas till registrator.
Din ansökan kommer att läggas upp här i 30 dagar för att eventuella protester ska kunna framföras innan dödande av originalhandling kan ske.

Har du frågor, vänd dig till registratorn. Alla kontaktuppgifter hittar du här.