Pass för Tinker & Tinker PB

Svenska Tinkerhästsällskapet utfärdar pass till Tinkerhästar och Tinker PB (tinkerkorsningar)

Sedan 31/12 2005 måste alla hästar inom EU vara försedda med godkänt hästpass.

För Föl födda 30 juni eller tidigare ska ansökan om pass ske senast 31 december samma år.
Om fölet är fött 1 juli eller senare ska ansökan skickas in senast 6 månader från födelsedatum.
En häst ska ha fått sitt pass innan 12 månaders eller från och med då den permanent lämnar modern om detta sker tidigare.
För Hästar som får/ansökt om pass efter 12 månaders ålder kommer få en noterin om att dessa tagits ut ur livsmedelskedjan.

Här hittar du information om vilka handlingar som skall skickas till oss för att ansöka om pass.

Ansökan skickas till:
STS Registrator
c/o Linnea Nordin
Nässja 104
314 52 Unnaryd

Vid frågor skicka ett mejl till: registrator@svenskatinker.se 

Ansökan PASS – Tinkerhäst

För att ansöka om hästpass för tinkerhäst skall följande handlingar sändas in:

Övrigt som kan behövas:

  • Härstamningskontroll – DNA
  • Rastypning
  • Kopia på faderns/moderns pass och stamtavla
  • Importhandling
  • Åldersintyg

Notera:
1. Signalementsbeskrivningen, chipmärkningsrapporten och tagel skall göras av en Godkänd ID-Kontrollant.
2. Ägarbevis krävs på föl/häst där uppfödaren inte är registrerad som ägare till modern hos STS
3. Fotografierna skall vara på hästen uppställd, ett från höger- och ett från vänstersida. Utan utrustning och ryttare endast grimma eller träns är ok.
4. Härstamningskontroll via DNA mot fader och moder krävs om godkänd betäckningsrapport saknas eller ej är giltig och man vill ha med härstamning.
5. Rastypning krävs om föräldradjuren inte är registrerade/stambokförda inom STS eller dess moderstambok.
6. Kopia på faderns/moderns pass och stamtavla krävs på de föräldradjur som ej är registrerade i STS
7. Importhandlingar krävs på importer som saknar godkänt EU-pass för att kunna få med födelseland i passet
8. Är inte passansökan inskickad inom 1år från födseln och/eller hästen ej har känd härstamning krävs ett åldersintyg. Detta skall vara utfärdat av en behörig person/veterinär.

 

Ansökan PASS – Tinkerhäst PB (Tinkerkorsning)

För att ansöka om hästpass för tinker PB (Tinkerkorsning) skall följande handlingar sändas in:

Övrigt som kan behövas:

  • Härstamningskontroll – DNA
  • Kopia på faderns/moderns pass och stamtavla
  • Importhandling
  • Åldersintyg

Notera:
1. Signalementsbeskrivningen, chipmärkningsrapporten och tagel skall göras av en godkänd ID-Kontrollant.
2. Ägarbevis krävs på föl/häst där uppfödaren inte är registrerad som ägare till modern hos STS
3. Fotografierna skall vara på hästen uppställd, ett från höger- och ett från vänstersida. Utan utrustning och ryttare endast grimma eller träns är ok
4. Härstamningskontroll via DNA mot fader och moder krävs om godkänd betäckningsrapport saknas eller ej är giltig.
5. Kopia på faderns/moderns pass och stamtavla krävs på de föräldradjur som ej är registrerade i STS
6. Importhandlingar krävs på importer som saknar godkänt EU-pass för att kunna få med födelseland i passet.
7. Är inte passansökan inskickad inom 1år från födseln och eller hästen ej är identifierad vid moderns sida krävs ett åldersintyg. Detta skall vara utfärdat
av en behörig person/veterinär.

 

 

Utförlig beskrivning av de olika punkterna i checklistan hittar du här