Pass

I checklistan hittar du alla handlingar som ska bifogas registreringsansökan för tinkerhäst som saknar godkänt EU-pass sedan tidigare. En mer utförlig förklaring om vad punkterna i listan innebär finner du om du klickar här.

Klicka här för att ladda hem checklistan

(Se Registreringsanvisningar2015 för information om registreringsansökan som ska bifogas passansökan)

Sedan 31/12 2005 måste alla hästar inom EU vara registrerade och försedda med godkänt hästpass. Obligatoriskt för utfärdande av pass är konturdiagram utfärdat av godkänd ID-kontrollant samt även chipmärkning.

Fullständig lista över Sveriges alla godkända ID-kontrollanter och chipmärkare finns på Svenska Hästavelsförbundets hemsida. Skäckad eller tigrerad häst skall ID-kontrolleras av kontrollant godkänd för samtliga färger.

De pass som är gjorda hos STS efter att vi blev avelsorganisation måste ha ägaren ifylld i passet. (Rött pass för renrasig tinker och grått för partbreed.)
Har du en häst som fick pass i Holland innan STS blev avelsorganisation och behöver registreras i Sverige kostar detta inget extra. Det som behövs är en signalements kontroll av veterinär eller Id-kontrollant inskrivet i passet och så skickar du in en registreringsansökan  tillsammans med passet.

 

Föl födda 30 juni eller tidigare ska ha ansökt om pass senast 31 december samma år. Om fölet är fött 1 juli eller senare ska ansökan skickas in senast 6 månader från födelsedatum. En häst måste ha fått sitt pass innan 12 månaders eller från och med då det permanent lämnar modern om detta sker tidigare.

Du måste alltid skicka in passet när det ska uppdateras. Exempel på när du behöver uppdatera hästpasset är
om du till chipmärka en häst som inte är märkt
när din häst har kastrerats
när din häst har tagits ut ur livsmedelskedjan för att den behandlats med ett läkemedel som inte är tillåtet för livsmedelsproducerande djur.
Du har 30 dagar på dig att skicka in passet för uppdatering från den händelse som påverkade uppgifterna i passet. Om din häst har blivit behandlad av en veterinär med ett preparat som gör att den inte längre får bli livsmedel så har du 14 dagar på dig att skicka in passet för uppdatering.

När en häst har avlivats ska fältet för avlivning på Ägarbeviset fyllas i och skickas till STS. Hästens pass skickas med så att detta kan makuleras om inte den som utförde avlivningen redan makulerat passet, detta ska då intygas. Om man efter makuleringen vill ha passet åter ska det tydligt anges samt frankerat kuvert med påskriven adress medfölja.

Du kan läsa mer info om hästpass på: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hastar/hastpass/nyareglerforhastpass.4.1cb85c4511eca55276c80001096.html

Alla handlingar skickas till registratorn, kontaktuppgifter hittar du här.

Med din ansökan ska du skicka med ovanstående checklista med underskrift där du intygar att du bifogat alla nödvändiga dokument. Är ansökan inte fullständig kan vi inte skicka dina handligar för tillverkning, och det gör att leveranstiden ökar samt att vår registrator får onödigt arbete att göra. Var därför noggrann när du går igenom listan. Om ansökan är ofullständig kostar kompletteringar 100 kr/st, vilket skall vara föreningen tillhanda innan ansökan behandlas igen.